Je pre nás prirodzené rozmýšľať v protikladoch, avšak aby sme sa naučili novému zvyku, často sa musíme najprv odnaučiť ten starý. Dôležité je uvedomiť si, že neustálym označovaním ľudí a udalostí škodíme našim medziľudským vzťahom, či už je naše posudzovanie pozitívne alebo negatívne.

Carl Rogers, jeden z najvplyvnejších psychológov, sa k posudzovaniu v medziľudských vzťahoch vyjadril takto:

“Hlavnou bariérou vo vzájomnej medziľudskej komunikácii je naša prirodzená tendencia posudzovať, hodnotiť, uznávať alebo neuznávať prejav druhej osoby alebo skupiny.”

Preto, ak sa chceme stať efektívnejšími v komunikácii, potrebujeme sa naučiť, ako kontrolovať neustále posudzovanie druhých a ich zaraďovanie do kategórií, ktoré používame, aby dávali význam našim skúsenostiam.

Spôsoby posudzovania

1. Kritizovanie

Ide o najčastejšiu formu posudzovania. Kritizujeme, keď vyjadrujeme negatívne hodnotenie tomu, čo niekto hovorí alebo robí. Keď kritizujeme, dávame sa do pozície sudcu, ktorý je na vyššej morálnej pozícii. Naznačujeme tým, že máme pravdu, ktorej sa druhá osoba musí podriadiť.

2. Nadávanie

Znevažujeme druhých za to, čo povedali alebo urobili tým, že ich urážame. Klasifikujeme ich označovaním menami, ktoré sa tvária, že sú definíciou ich identity. Nadávanie môže byť často dehumanizujúce. Ide o techniku, ktorá bola efektívne použitá na to, aby pripravila prostredie na genocídu v Rwande, označovaním istej skupiny ľudí ako šváby.

3. Analyzovanie

Konáme ako lekár, ktorý vie, čo ovplyvňuje zdravie a správanie inej osoby. Naznačujeme tým, že my sme tí zdraví, ktorí všetko najlepšie vedia a preto môžu dohovárať inej osobe.

4. Chválenie

Je dôležité podporovať druhých chválou a zvýrazňovať ich kvality. Vo vzťahoch však môže pôsobiť chvála aj manipulatívne, ak sa ňou snažíme podporiť partnera, aby konal spôsobom, ktorý nám vyhovuje. Prehnané chválenie môže tiež naštrbiť dôveru, pretože je vnímané ako neúprimnosť.

Stať sa vedomý vášho naučeného správania, keď hodnotíte iných, je prvým krokom v učení sa, ako sa zdržať rýchleho posudzovania a ak tak budete robiť, umožní vám to vytvoriť priestor pre autentický dialóg. Zdržaním sa posudzovania umožňujete druhej osobe naplno sa prejaviť, čo z vás urobí lepšieho partnera v komunikácii a nakoniec vás dovedie k zlepšeniu kvality vo vašich vzťahoch.