1. Berte stres ako výzvu, nie hrozbu

Všetci vieme, že stres je zlý pre naše zdravie a emočnú pohodu. Ale obávať sa, či nie sme príliš vystresovaní, je tiež stresujúce. Stratégie zmiernenia stresu ako meditácie, masáže, cvičenie alebo čas s priateľmi sú účinné, ale určitý stupeň stresu bude stále súčasťou nášho života. Nový výskum ukazuje, že stres nám môže v skutočnosti prospievať, ak z neho nemáme obavy. Stres má aj svoje benefity – zvýšené uvedomenie, nové perspektívy, zmysel pre ovládanie sa, posilnené priority, hlbšie vzťahy, väčšie ocenenie života a zvýšený pocit zmysluplnosti. Aj keď je stres nevyhnutný, jeho vplyv na telo a myseľ nie je len negatívny.

  1. Myslite mlado

Skutočne platí, že ste tak mladí, ako sa cítite. Sebadôvera vo vašom vzhľade vyžaruje aj navonok a robí vás mladšími. Vnímanie veku môže urýchliť alebo spomaliť skutočné starnutie. Príkladom môže byť, že ženy, ktoré mali deti v neskoršom veku, žijú dlhšie ako matky, ktoré mali deti skôr. Pravdepodobne je tak preto, že sú obklopené viacerými znakmi mladosti – deťmi, ihriskami, školami, inými (mladšími) rodičmi. Hrajte sa, hojdajte, šmýkajte a priateľte sa s ľuďmi v každom veku.

  1. Pestujte v sebe pozitívne sklony

Aj keď väčšina našich interakcií počas dňa je pozitívna alebo neutrálna, keď si večer líhame do postele, spomenieme si skôr na jednu zlú skúsenosť ako na tie dobré, aj keď ich bolo viac. Dávame väčšiu váhu negatívnym udalostiam ako pozitívnym a míňame viac energie na to, aby sme sa vyhli negatívnym zážitkom než hľadali pozitívne. Spojenie tela a mysle je však tak silné, že dokážeme ovplyvniť náš mozog tak, aby odpovedal a myslel produktívnejším spôsobom. Zakaždým, keď máte pozitívny zážitok, či už je to objatie vášho dieťaťa alebo kolegov vtip, vychutnajte si túto interakciu. Myslite na to, aké pocity to vo vás vyvolalo, prečo to bolo také úžasné a aký ste šťastní, že máte v živote takéto chvíle. Podržte si tieto pocity aspoň na 12 sekúnd, aby sa premietli do dlhodobej pamäte. Takto sa zbavíte negatívnej zaujatosti, pretože sa môžete bez námahy sústrediť na to pozitívne.

  1. Pokúste sa prehnane nepremýšľať

Zameranie pozornosti na negatívne pocity a zážitky z minulosti je znakom depresie. Takéto rozmýšľanie je však zbytočným zlozvykom, do ktorého sa zapájame možno viac ako by sme mali. Možno si myslíte, že tak získate lepší vhľad do situácie, ale jediné čo robíte, je opätovné vyvolávanie negatívnych emócií a stimulovanie stresu. Namiesto toho to vezmite s nadhľadom na seba. Uznajte a akceptujte svoje pocity, naučte sa z toho, čo sa dá a potom sa pohnite ďalej.

  1. Míňajte peniaze

Za peniaze si šťastie síce nekúpite, ale sú príležitosťou k šťastiu. Ľudia však túto príležitosť často premárnia, pretože veci, ktoré si myslia, že ich urobia šťastnými, ich neurobia naozaj šťastnými. Z jedného výskumu vyplýva, že najlepšie minuté peniaze sú na zážitky, nie na materiálne veci. Peniaze sa tiež môžu premeniť na šťastie, ak ich míňate viac na druhých ako na seba. A nakoniec, kúpou viacerých drobností sa zvyšuje šťastie viac ako keď si kúpite jednu drahú vec.

  1. Hľadajte význam

Výskumníci zistili, že najväčším prediktorom zdravia a životnej spokojnosti u starnúcich ľudí je ich cieľavedomosť. Vedomie významu u seniorov súvisí s väčšiu fyzickou mobilitou, nižším rizikom kognitívneho oslabenia a s lepším zapájaním sa do každodenných aktivít. Pocit zmysluplnosti umožňuje tiež ľahšie a rýchlejšie sa zotaviť z negatívnych udalostí. Hľadanie významu, zmyslu života je kľučovým komponentom šťastia. Nie je to však len o tom, čo robí šťastným vás, ale aj o tom, čo môžete ponúknuť vy druhým.

7. Spievajte

Spievanie – s druhými, v zbore, v aute, v sprche – uvoľňuje dobré pocity, uľavuje od bolesti, zlepšuje imunitu, podporuje tvorbu endorfínov, sérotonínu, dopamínu a oxytocínu. Znižuje tiež kortizol, čiže stresový hormón. A najlepšie je, že účinok je rovnaký, či už spievate falošne alebo nie.