Súčasný výskum poukazuje na prekvapivo silný vplyv nášho sociálneho sveta, čo sa odráža aj vo vzťahových rozhodnutiach, ktoré sú často ovplyvňované našimi priateľmi a rodinami.

Tehotenstvo môže byť nákazlivé

V americkej štúdii výskumníci zisťovali, či ľudia, ktorí majú priateľov čakajúcich dieťa, sú náklonnejší rozhodnutiu mať svoje prvé dieťa. Z výsledkov vyplynuli dve zistenia:

1. Ak sa vaši priatelia stanú rodičmi, ste vo väčšom riziku.

Priatelia sú si v mnohých veciach podobní, či už je to vek, sociálno-ekonomický status alebo postoje k rodine. Je preto prirodzené, že stretávanie sa s priateľmi, ktorí majú dieťa, zvyšuje pravdepodobnosť túžby partnerov splodiť vlastného potomka.

2. Vplyv priateľov na túžbu po dieťati je krátkodobý.

Rozhodnutie priateľov mať dieťa má najsilnejší vplyv približne ešte dva roky po narodení ich dieťaťa, potom klesá. Ide teda o dlhodobejší vplyv v porovnaní so súrodencami, u ktorých splodenie potomka ovplyvňuje vaše rozhodnutie mať dieťa iba počas prvého roka.

Je aj manželstvo nákazlivé?

Zdá sa, že sociálny vplyv manželstva nie je spojený s rozhodnutiami našich priateľov. V tomto prípade je rozhodnutie jednotlivcov vstúpiť do manželstva viac ovplyvnené všeobecnou skupinou rovesníkov. Táto skupina nie je obmedzená len na našich blízkych priateľov, ale patria do nej aj známi a ľudia z nášho širšieho okolia.

Nákazlivosť rozvodov

Sociálny vplyv sa neprejavuje iba v šťastných udalostiach akými sú manželstvo či založenie si rodiny. Týka sa aj rozvodov. Nové výskumy ukazujú, že rozvod sa môže šíriť sociálnymi sieťami. Priatelia, ktorí sa rozvádzajú, môžu ovplyvniť pravdepodobnosť rozvodu svojich priateľov a ich vplyv sa rozširuje až na priateľov ich priateľov. Tento efekt rozšírenia rozvodov poukazuje na to, že rozvody alebo rozchody môžu byť menej záležitosťou samotného vzťahu  a sú skôr sociálnou alebo verejnou záležitosťou.