„Nedávno, keď som sa venoval párovej terapii, uvedomil som si v súvislostiach rôzne stupne emócií, ktoré vo vzťahoch vznikajú a ktoré ovplyvňujú vzťah. A všetky viedli iba k týmto dvom riešeniam:

  1. Robte viac to, čo váš partner chce.
  2. Prestaňte robiť to, čo váš partner nenávidí.

A to je jadro toho, čo treba urobiť inak,“ tvrdí Robert Taibbi, klinický psychológ so štyridsaťročnou praxou. Znie to azda trochu zjednodušene a človek má tendenciu hľadať za tým hlbšiu váhu, riešenia, históriu či reálnejšie skúsenosti. Ale keď sa zamyslíte nad tým, čo je skutočne v centre všetkých vzťahových problémov a problémov ľudí navzájom vychádzať, zistíte, že všetky argumenty sa týkajú toho, čo ten druhý robí zle alebo by robiť nemal.

Väčšina párov rieši najmä nasledujúce aspekty:

1. Nechcú robiť to, čo požadujú ich partneri, pretože tí nechcú vydať úsilie naopak na veci, ktoré od nich požadujú polovičky. Spor cítite už len pri čítaní toho.

Riešenie? Stačí urobiť prvý krok v prospech. Buďte to vy, kto sa prejaví ochotne, nesúperí a rád urobí veci, tak ako o ne žiada partner.

2. Iným aspektom je spor, keď nie sme ochotní vyhovieť v živote partner po tom, ako sa v istom momente/situácii či okolnosti zachoval. Inými slovami tvrdohlavo odmieta všetko, čo po nás žiada.

Riešenie? Existuje len jedno – buď ustúpite a posuniete sa ďalej, alebo budete v patovej situácii a probléme visieť ďalej.

3. Aspekt „On/ona nechce mňa, moju osobnosť, moje hodnoty“.

Riešenie? Uvedomte si, že vzťahy sú postavené práve na tom, ale aj na adaptácii. Je na rozhodnutí každého, koľko od partnera sám očakáva alebo koľko mu chce zo seba dať. Adaptácia musí byť vzájomná a preto skôr než postoj partner začnete kritizovať, zamyslite sa nad svojím pohľadom a koľko od osobnosti, hodnôt partnera očakávate a chcete vy.

4. Aspekt „Nič nie je dostatočne dobré, šťastné, pod kontrolou“.

Riešenie? Nútiť niekoho k šťastiu nie je produktívne, tieto veci sa buď vyriešia sami, alebo sa nevyriešia vôbec. Ako partner musíte byť otvorení riešeniam, ale nie vždy musia prísť z vašej strany.

5. Aspekt „Vadí mi jeho povaha“.

Riešenie? Mnoho ľudí si neuvedomuje, že vzťahy nevznikajú na prvých rande. Sú výsledkom diania a ich podoba sa často vo výsledku ukáže až po nejakom čase. Ak máte pocit, že ste trafili vedľa pri výbere partnera alebo ho nepoznáte dostatočne dobre v iných situáciách, stále je čas to riešiť, rozprávať sa o vašich predstavách a pocitoch. Nevzdávajte to.