Stačí, ak nám do obeda 10. novembra 2014 napíšete správnu odpoveď na otázku:

Koľko slov dokážeme počuť a pochopiť za 1 minútu hovorenej reči?

a) 120 – 220 slov

b) 1 200 – 2 200 slov

c) 12 000 – 22 000 slov

 

SPRÁVNA ODPOVEĎ JE A): 120 – 220 SLOV. ZO ZASLANÝCH SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ SME VYŽREBOVALI: MICHALA KOPPA. GRATULUJEME!

VÝHERCA SI NÁJDE INFO V MAILI.

 

Detaily o školení:

„AKO EFEKTÍVNE KOMUNIKOVAŤ?“
11. november 2014
9.30 – 16.00 hod.
Aupark Tower, Bratislava

AKO KOMUNIKOVAŤ ZROZUMITEĽNE
•Ako vzniká komunikačný šum (6 kritických bodov)
•3 čarovné komunikačné piliere
•ACHD metóda pre aktívne počúvanie

AKO KOMUNIKOVAŤ PRESVEDČIVO
•Unikátna REES komunikačná typológia
•Verbálne kotvenie a integrácia do komunikácie
•Presvedčovacie komunikačné moduly a techniky
•Zakázané komunikačné moduly a techniky
•Neverbálna komunikácia – čítanie a použitie

AKO KOMUNIKOVAŤ ASERTÍVNE
•Čo (nie) je asertívna komunikácia
•10+1 pravidiel asertivity
•Asertívne komunikačné vzorce podľa Berneho
•5 konkrétnych postupov pre okamžitú asertívnu komunikáciu
•Ako spoznať a povedať „nie“ manipulatívnej komunikácii a nátlak

Súťaž je uzatvorená.