Dokonca v nedávnej štúdii starších osôb bolo 62,5 percent tých, ktorí žili v manželstve so svojim partnerom a napriek tomu uviedli, že sa cítia osamelí.

Ako osamelosť vplýva na naše fyzické a duševné zdravie?

Samotu zvyčajne nevnímame ako stav, ktorý si vyžaduje urgentný zásah, ale možno by sme mali. Okrem citovej úzkosti, ktorú osamelosť vytvára, má tiež devastujúci vplyv na naše duševné a fyzické zdravie. Samota potláča fungovanie nášho imunitného systému, zvyšuje zápalové reakcie, ktoré ďalej zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení a doslova skracujú dĺžku nášho života. V oblasti duševného zdravia nás osamelosť vystavuje riziku depresie, úzkosti a spôsobuje, že negatívnejšie vnímame sami seba, svoj život a naše vzťahy. Tie posudzujeme ako slabšie a menej uspokojivé, než môžu v skutočnosti byť.

Aj druhých ľudí vnímame ako menej starostlivých, s menším záujmom a menej angažovaných. V snahe chrániť sa pred ďalšou emocionálnou bolesťou sa stávame ostražitejší voči akýmikoľvek znakom odmietnutia od ostatných. Často bez toho, že si to vôbec uvedomujeme, stávame sa príliš defenzívni, pripadáme ostatným sebeckí, rezervovaní, alebo dokonca nepriateľskí, ktorí odtláčajú ostatných ešte ďalej od seba.

Ako samota funguje v manželstve

Aj keď sa môžeme domnievať, že manželstvo nás chráni od zničujúcej osamelosti, nie je tomu tak. Osamelosť určuje subjektívna kvalita našich vzťahov, nie ich objektívna kvantita. Samota v manželstve často prichádza pomaly, odcudzenie od nášho partnera, ktoré pociťujeme, sa v priebehu rokov postupne prehlbuje.

V istom bode rozhovory o spoločných záujmoch, politike, cieľoch a snoch úplne prestanú a konverzácia sa stane len nutnou: „Potrebujeme mlieko,“ „Volala tvoja matka,“, alebo „Nezabudol si zaplatiť účet za káblovku?” prípadne sa zameriava výhradne na rodičovstvo.

Padáme do každodennej rutiny, ktorá podporuje emocionálnu vzdialenosť. Jeden z partnerov večer sleduje televíziu, zatiaľ čo druhý je na počítači, alebo jeden ide spať o deviatej a prebudí sa o piatej ráno, zatiaľ čo druhý chodí spať o polnoci a budí sa o ôsmej. V krátkosti, strácame lásku a náklonnosť, ale zostávame v manželstve; ironicky, často zo strachu pred osamelosťou, aj keď tým potenciálne sami seba odsudzujeme práve k samote, ktorej sme sa snažili vyhnúť.

Ako bojovať proti samote v manželstve

Ak chceme zlepšiť kvalitu nášho vzťahu, musíme posilňovať vzájomné puto. Vyžaduje si to tréning a trpezlivosť, ale jeho zlepšenie (aj keď z toho nemáme taký pocit) môže spôsobiť významný rozdiel v kvalite nášho vzťahu:

1. Prevezmite iniciatívu. Ak ste osamelý, je veľmi pravdepodobné, že bude aj váš partner. Snažte sa iniciovať rozhovory, ktoré nie sú čisto len pragmatické. Spýtajte sa ich na niečo, na čom im záleží a preukážte im, že ich naozaj počúvate. Nečakajte, že vám to okamžite oplatia. Zmena návykov nejaký čas trvá. Po niekoľkých gestách dobrej vôle vám ich však s najväčšou pravdepodobnosťou oplatia.

2. Podeľte sa o skúsenosť. Ak je váš partner v inej izbe a sleduje svoj obľúbený program, sadnite si vedľa neho (na začiatku programu) a povedzte: „Máš rád tento program až tak, že to chcem skúsiť tiež.” Možno bude zmätený, podozrievavý alebo oboje, ale buďte jednoducho úprimní a snažte sa pozerať na program jeho očami. Po sledovaní mu povedzte, čo na programe oceňujete – aj keď to bolo strašné, nájdite niečo!

Môžete navrhnúť niektoré aktivity, ktoré vyžadujú len trošku úsilia, ako sú prechádzky okolo domu alebo v parku, spoločné varenie, sledovanie vášho svadobného videa, alebo vašich detí (aby ste si pripomenuli čas, keď ste si boli bližšie).

3. Trénujte jeho pohľad na veci. Čím dlhšie sme manželmi, tým viac máme tendenciu predpokladať, že vieme, čo si ten druhý myslí. Výskum však jasne ukázal, že tomu tak nie je. Zistiť pohľad inej osoby je duchovným cvičením, ktoré nemôžeme vynechať. Musíme na chvíľu zavrieť oči a na pár minút (nie sekúnd) sa sústrediť na pohľad druhej osoby, predstavujúc si jeho svet a jeho názor na svet. Tým, že lepšie pochopíte myšlienky a pocity vášho partnera vám naopak umožní vyjadriť viac pochopenia a prehĺbi vaše vzájomné väzby.