Naše telá fungujú na vnútorných 24-hodinových chronologických hodinách. Keď sietnica zachytí svetlo, do mozgu je vyslaná správa o tom, aká časť dňa práve je. Tento systém nám dobre slúžil po celé tisícročia. Posledných pár generácií však boli tieto prirodzené rytmy narušené. Sme čoraz častejšie vystavení umelému osvetleniu, čo nás robí efektívnymi aj v noci, zároveň to však narúša nás prirodzený denný režim.

Môžeme napraviť naše spánkové návyky? Podľa výskumov áno. Ľudia boli v experimente počas týždňa vystavení až 4-krát viac prirodzenému svetlu ako zvyčajne a boli v prostredí bez akýchkoľvek elektronických zariadení a človekom vyrobených svetiel. Po týždni sa ich vnútorné hodiny posunuli o dve hodiny, pretože sa lepšie synchronizovali s prírodou.

Je všeobecne známe, že pracovná doba či školský rozvrh vyhovujú viac ranným vtáčatám ako nočným vtákom. To je pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo sú noční vtáci vo všeobecnosti menej šťastní a zdraví ako priemerná populácia. Aj oni si však môžu posunúť svoj spánkový režim obmedzením umelých svetiel počas večera a maximalizovaným vystavením sa dennému prirodzenému svetlu.

Vďaka správnemu osvetleniu môžete nastaviť vaše telo prirodzene tak, že budete produktívni vtedy, keď si to vyžaduje vaša práca a počas večera využite čas na prirodzený oddych, ktorým nemusí byť nevyhnutne iba spánok. Počúvajte svoje telo a ono bude počúvať vás.