Psychická sila je nevyhnutná, ak chcete viesť spokojný život. Skutočne úspešní ľudia nedosahujú vrchol tým, že iba pôsobia ako odolní. Stávajú sa lepšími, pretože sú silnejší. Ak chcete byť na vrchole, vyžaduje si to pevnú povahu a húževnatosť, rovnako ako nepretržitú túžbu stať sa lepším.

Tu je sedem kľúčových rozdielov medzi ľuďmi, ktorí sú psychicky silní a tými, ktorí to len hrajú:

Odolní ľudia veria, že neúspech nie je nikdy možnosť

Usilovať sa o úspech je správne, ale veriť, že sa vám všetko hneď podarí, je naivné. Psychicky silní ľudia veria, že neúspech je súčasťou procesu na dlhej ceste k úspechu. Neúspech vnímajú ako dočasnú prekážku, sú schopní odraziť sa späť a pohnúť sa vpred s ľahkosťou.

Prehnané sebazobrazovanie odolnosti maskuje neistotu

Prehnaným upozorňovaním na svoju dokonalosť ľudia často skrývajú iba pochybnosti o sebe. Psychicky silní ľudia investujú viac energie do práce na ich slabostiach skôr ako do ich ukrývania.

Odolní ľudia hovoria: “Dokážem urobiť čokoľvek.”

Zatiaľ čo zdravá sebadôvera je nápomocná, nadhodnocovanie vlastných schopností vás nepripraví na reálne výzvy. Podobne je to aj s podceňovaním. Psychická sila je o rozpoznaní nedostatkov a uznaní tvrdej práce, ktorá bude viesť k dosiahnutiu cieľa.

Snaha pôsobiť odolne zahŕňa pýchu

Ľudia, ktorí chcú byť vnímaní ako odolní, potrebujú niečo dokazovať druhým. Ich sebahodnota často závisí od vysokého výkonu a od toho, ako ich vidia iní. Naopak, rozvoj psychickej sily je o snahe rásť k sile, ktorá je založená na vnútornej túžbe byť lepší. Odolní ľudia sú ochotní žiadať druhých o pomoc a nepotrebujú byť úplne odkázaní na seba. Nepotrebujú iným nič dokazovať, iba sebe.

Odolní ľudia potláčajú emócie

V niektorých povolaniach môže byť potláčanie emócií vhodné, ale ignorovanie emócií nie je zdravé z dlhodobého hľadiska. Potlačené emócie si aj tak nájdu cestu von, ktorá je potom väčšinou vo forme hnevu. Byť silný si vyžaduje presné uvedomenie emócií a toho, ako môžu ovplyvniť vaše myšlienky a správanie. Monitorovanie emočného stavu pomáha psychicky silným ľuďom kontrolovať ich emócie, takže emócie nekontrolujú ich.

Odolní ľudia sa tešia moci

Ľudia, ktorí sa snažia pôsobiť odolne, chcú byť vnímaní ako tí, čo majú všetko pod kontrolou, výsledkom čoho sú nezmyselné požiadavky na ľudí naokolo. Psychicky silní ľudia zameriavajú svoju energiu na kontrolu vlastných myšlienok, pocitov a správania skôr ako na kontrolovanie externých okolností a ľudí.

Pôsobenie odolne je o tolerovaní bolesti

Odolní ľudia sa často pýšia tým, že znášajú obrovskú bolesť a utrpenie. Psychicky silní ľudia nielen tolerujú bolesť, ale sa z nej aj učia. Zameriavajú sa na osobný rast a zmysluplný rozvoj skôr ako na trýznenie svojho tela ako stroja.

Dobrá správa je, že každý môže zmeniť svoj odolný zovňajšok na skutočnú psychickú silu. Rovnako ako si fyzická sila vyžaduje tréning, psychická sila si vyžaduje pravidelný nácvik, ktorý vám pomôže sa zlepšiť a byť silnejšími.