Ľudia sa často presviedčajú, že sú dôležití a užitoční, ak sú zaneprázdnení. Je to moderný problém: Všetci sa rútia naokolo, ale málo z nich robí to, čo skutočne chce.

Takisto mnoho ľudí trávi svoj život v zhone, aby mali dojem, že budú za dobrých a výkonných v práci užitoční pre rodinu. Ale len zriedka sú sami sebou. Trávia svoj život Bohužiaľ, akokoľvek rýchlo idete, nie je isté, že dosiahnete svoj cieľ skôr.

Myslím pritom, že je to problém 21. storočia. Ale je skutočne tomu tak?

“Tak to je: nemáme krátku životnosť, ale robíme si ju krátkou. Život je v skutku dlhý, ak viete, ako ho využívať,” napísal už kedysi rímsky filozof Seneca! A to pred dvetisíc rokmi. Takmer ako by to však písal včera, nezdá sa vám?

V modernom živote je zaneprázdnenosť rozptýlením do života. Mnohí svedomito plnia svoje povinnosti, ale nepodarí sa im v skutočnosti urobiť nič čo stojí za to. Možno neveríte, ale starí Rimania mali presne rovnaký problém.

Seneca vo svojej knihe O krátkosti života, z ktorej bol aj predchádzajúci citát, ľuďom nadáva za to, že vnímajú ako bežnú komoditu. Cenia si hmotné statky, ale mrhajú najcennejším majetkom – časom. Mohol by takmer hovoriť o súčasnom svete, keď povedal: ak človek tvrdí, že preplával búrkou a prežil, neznamená to, že má za sebou dlhú cestu, len dlhé hádzanie zo strany na strany, keď nedokázal urobiť vlastne nič.

Pre dnešnú dobu je zaneprázdnenosť závislosťou, tvrdí Rod Judkins, umelec, spisovateľov a spíker. Popisuje to bližšie vo svojej pripravovanej knihe Umenie myslieť kreatívne. A táto závislosť, podľa neho, bráni súčasným ľuďom byť čím chcú byť.

„Žiadnu činnosť nedokážeme robiť poriadne, pokiaľ sa na ňu nesústredíme. Ak myseľ chce robiť všetko, nedokáže vlastne poriadne urobiť nič,“ cituje Rod Senecu.

A dodáva, „každý kto sa ponáhľa v živote sa trápi túžbamiobavami pre budúcnosť, pričom ho unavuje súčasnosť. Má to svoju logiku. Možno sa vám stačí nachvíľu nad tým zamyslieť. Alebo aspoň na pár sekúnd, keď si práve počas dňa hovoríte, že nič nestíhate alebo robíte niečo zle…

Spomeňte si pritom na ľudí zo starého Ríma, moderného mesta, ktoré malo v podstate rovnaké schopnosti a problémy ako my dnes. A odvrátili sa od toho, čo vlastne mali robiť – žiť svoj vlastný život, sebe vlastným spôsobom. 😉