Je veľa ľudí, ktorí radi varia, počúvajú hudbu, hrajú na hudobný nástroj, meditujú, tancujú, alebo háčkujú. Hovoria, že tieto činnosti sú zdravým, efektívnym a zábavným spôsobom, ako sa upokojiť po dlhom náročnom dni. Poskytujú im takú radosť, ktorú iné činnosti nemusia. Niektorí ľudia hovoria, že to nie sú len príjemné činnosti, ale dokonca používajú silnejší výraz, že sa jedná o pozitívne závislosti.

Výraz “pozitívna závislosť” rozvinul americký psychiater William Glasser v knihe s rovnakým názvom. Zameral sa predovšetkým na aktivity ako beh a meditácia, ale v knihe opisoval aj mnoho ďalších príkladov a skúseností druhých. Glasser tvrdil, že pozitívne závislosti „nás posilňujú a robia náš život uspokojivejší.” Taktiež nám umožňujú „žiť s väčšou istotou, kreativitou, šťastnejšie a zvyčajne aj zdravšie.“ Pozitívne závislosti, na rozdiel od tých negatívnych teda zlepšujú život.

Ste aj vy pozitívne závislí? W. Glasser zostavil šesť kritérií, ktoré musia byť splnené, aby mal človek pozitívnu závislosť na činnosti. Sú to tieto:

  1. Vyberte si nejakú činnosť, v ktorej sa nedá súťažiť a ktorej sa môžete venovať približne hodinu denne.
  2. Ak to chcete robiť dobre, malo by to byť niečo, čo zvládnete urobiť ľahko a nezaberie veľa duševnej námahy.
  3. Môžete to robiť sami, alebo zriedkavo s niekým iným, ale nesmie to byť závislé na ostatných.
  4. Veríte, že to má nejakú hodnotu pre vás (fyzickú, duševnú alebo duchovnú).
  5. Veríte, že ak pri tej činnosti vytrváte, budete sa postupne zlepšovať. Je to ale úplne subjektívne, lebo svoje zlepšovanie si musíte hodnotiť len sami.
  6. Činnosť musí byť taká, že ju môžete vykonávať bez toho, aby ste kritizovali sami seba. Ak nedokážete akceptovať sám seba počas tejto činnosti, nebude návyková.

Glasserove kritériá poskytujú ľuďom dobrý spôsob, ako odlíšiť činnosti, ktoré prispievajú k zdravému a šťastnému životu od tých, ktoré to nerobia.

Pozitívna závislosť neovláda niečí život, zostáva ohraničená v určitom časovom intervale. Priaznivé dôsledky činnosti sa môžu prelievať celým životom, ale činnosť sama o sebe je obmedzená.