Je jednoduché hovoriť o introvertoch a extrovertoch, ako keby existoval jasný predel medzi týmito dvoma skupinami ľudí. Je ľahké podrobiť sa nejakému testu a zaškatuľkovať sa do jednej alebo druhej skupiny. V skutočnosti ale ignorujeme silu danej okolnosti. Keď reagujeme podobným spôsobom v rovnakej situácii v rôznom čase, môžeme uvažovať o tejto konkrétnej situácii ako spúšťači nášho správania sa.

V súčasnosti je veľmi moderné označovať sa za introverta. Čiastočne je to aj z dôvodu populárnej a zrozumiteľnej knihy (Quiet:The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking – Ticho: Sila introvertov vo svete, ktorý nikdy neprestáva hovoriť). V nej americká spisovateľka a lektorka Susan Cain ukazuje na mnohých príbehoch a dôkladných prieskumoch ako sú introverti veľmi podceňovaní.

Stručne povedané, introvertnosť nie je o uzavretosti a preferencii byť sám. Nie je to o tom, byť úzkostlivý voči iným ľuďom a nebyť zahltenýaktivitami. Introverti berú ako odmenu, keď nie sú v centre spoločenskej pozornosti a preto získanie tejto pozornosti nie je tak pre nich dôležité a napĺňajúce.

Extroverti naopak milujú sociálnu pozornosť. To im dodáva energiu, prebúdza v nich najlepšie vlastnosti a to posilňuje ich vytrvalosť, improvizáciu v myslení a produktivitu. Nie každého však môžeme ľahko klasifikovať ako introverta alebo extroverta. Existujú ľudia, ktorých osobnostný štýl sa mení podľa situácie, v ktorej sa nachádzajú. Hovorí sa im „situačne viazaní extroverti.”

Napríklad introvertnú stránku môžu u niekoho vyvolať veľké formálne večierky, kde všetci sedia okolo stola. Neznamená to, že sú defenzívnejší, úzkostlivejší, že menej rozprávajú. Znamená to, že ich nechcú byť v centre pozornosti v týchto konkrétnych situáciách, pretože nepovažujú pozornosť za prínosnú, obohacujúcu alebo vzrušujúcu. Možno majú radšej menší rozhovor pri stole, kde môžu baviť ľudí svojimi veselými historkami a kde sa pozornosť presúva smerom k nim.

Takže extrovertné vystupovanie môže byť obmedzené rôznymi spôsobmi. Tu je krátky súhrn niektorých sociálnych situácií:

– Neštruktúrované situácie s nejasnými pravidlami a normami
– Keď je jasná nerovnováha síl medzi vami a ostatnými prítomnými
– Keď máte submisívny pocit
– Keď máte dominantný pocit
– Keď váš požadovaný výsledok je v rozpore s výsledkom niekoho iného
– Keď ste otvorení možnému sexuálnemu alebo romantickému spojeniu v prítomnosti viac cudzích ľudí ako priateľov 

Dôležité je objavovať “silné situácie“, ktoré vyvolajú jednotlivé stránky vašej osobnosti (v tomto prípade extrovertnosť alebo introvertnosť). Nenechajte sa preto ľahko zaškatulkovať.