Uspokojovať ľudí okolo nie je vo všeobecnosti zlá vec –  je dokonca zdravé chcieť vyhovieť vlastnej rodine či šéfom. No sú situácie, keď vaša túžba uspokojiť ostatných vám môže spôsobiť vážne problémy. Prečítajte si päť varovných signálov, ktoré ukazujú nezdravú túžbu uspokojiť tých druhých na úkor seba a tipy ako to zmeniť.

  1. Neviete povedať nie

Povedať áno každej žiadosti okolia, znamená hovoriť nie niečomu inému. Či už vaša ochota pomôcť nejakému združeniu znamená, že nebudete so svojou rodinou, alebo vaša neschopnosť povedať nie pozvánke od susedov na večeru spôsobí, že nestihnete potom aerobik, povedať áno všetkému má následky.

Tip: Ak sa slovo áno stalo vašou automatickou odpoveďou, začnite hovoriť: ,,Musím sa na to pozrieť a potom sa ozvem.“ Potom si dajte pár minút čas na zistenie, čo naozaj chcete, predtým než niečo sľúbite. 

  1. Máte problém urobiť rozhodnutie

Ak ste zvyknutý odpovedať na otázky podľa toho, čo si myslíte, že ľudia chcú počuť, zrejme máte problém s rozhodovaním. Všetko od výberu nových topánok až po voľbu, kam sa pôjdete naobedovať, sa môže javiť ako životne dôležitý problém, ak dovolíte, aby názory iných ľudí prehlušili váš vlastný názor.

Tip: Urobte zo sebauvedomenia prioritu. Začnite venovať pozornosť tomu, čo máte a čo nemáte radi. Zistite, aké aktivity vám pomáhajú cítiť sa plní života, a ktoré z vás energiu naopak vysávajú. Praxovaním si začnete vlastné názory uvedomovať oveľa silnejšie .

  1. Nežiadate o pomoc

Niekedy ľudia, ktorí majú sklon odpovedať áno na každú požiadavku iných, najmenej žiadajú o pomoc. Ak máte problém požiadať ľudí o pomoc – hoci aj o malú službičku – strácate v živote o veľa príležitostí.

Tip:  Nastavte si plán – denne požiadajte niekoho zo svojho okolia o malú pomoc – hoci priateľa o kontrolu napísaného e-mailu či kolegu, aby vám obsadil miesto na mítingu. Čím častejšie to budete robiť, tým komfortnejšie sa budete cítiť pri žiadaní o pomoc.

  1. Nežijete podľa vlastných hodnôt

Ak investujete všetku svoju energiu do robenia toho, čo si myslíte, že chcú iní ľudia,  potom je priam nemožné, aby ste žili podľa vlastných hodnôt. Ak si vážite čas trávený s deťmi, ale neviete povedať nie priateľovi, ktorý vás stále žiada o pomoc, budete mať problém robiť veci, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Deň má limitovaný počet hodín, takže je dôležité investovať čas do vecí, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.

Tip: Zistite, ako by ste chceli tráviť väčšinu svojho dňa a zvážte, či venujete vašim prioritám dostatok energie. Ak nie, vytýčte si ciele, ktoré vám pomôžu žiť viac v súlade s vašimi hodnotami.

  1. Nestanovujete si zdravé hranice

Či už neviete povedať nie priateľovi, ktorý si od vás stále požičiava peniaze, alebo sa bojíte ozvať, keď sa vám svokra mieša do manželstva, nezdravé hranice môžu spôsobiť vo vašom živote katastrofu. Ak dovolíte iným ľuďom, aby porušovali váš čas a priestor, časom vo vás porastie voči nim hnev a nenávisť.

Tip: Odmietnite, aby vás ľudia využívali. Vezmite svoju silu späť a konečne  prijmite, že vaše odmietnutie a postavenie sa za seba, môže spôsobiť, že sa ľudia budú na vás hnevať. Časom zistíte, že neuspokojovať iných, nie je až taká zlá vec, ako ste si mysleli :-) 

Nájdite silu, aby ste boli vaším najlepším ja

Je nemožné cítiť sa mentálne silný, ak všetku svoju energiu spotrebovávate na to, aby ste uspokojili všetkých okolo. Dobrá správa je, že nepotrebujete povolenie od nikoho, aby ste sa stali lepšou a silnejšou verziou vášho ja!