Pojem selfie sa zavŕtal do povedomia médií, verejnosti i trendov raketovou rýchlosťou. Veľa sa napísalo, analyzovalo, vtipkovalo. Dokonca natoľko, že tento pojem nedávno pridali aj do Oxfordského online slovníka! Ale v skutočnosti psychológovia vedia o efekte selfies prekvapivo málo. Nová štúdia sa preto zamerala na vplyv postovania fotiek seba, upravovaním fotiek a osobnosťami. Sú teda ľudia, ktorí sa „selfujú“ narcistickí, psychopatickí alebo seba-objektivizujúci? Alebo všetko z toho? Neľakajte sa hneď! Dočítajte dokonca.

V tejto štúdii sa odborníci zamerali na tri prvky. Nazvali ich “Temná trojica“: Narcizmus, psychopatia a machiavelizmus. Prečo temná? Pretože plynie z potreby ľudí manipulatívne interagovať s inými ľuďmi. Proste nepekná stránka ľudí. O čo vôbec ide?

Narcizmus: Sa hodnotí a charakterizuje ako extrémny egocentrizmus a grandiózny pohľad na seba samého. Narcisti majú zvýšenú potrebu byť obdivovaní ostatnými ľuďmi a majú pocit nároku. Je u nich aj väčšia pravdepodobnosť súhlasiť s výrokmi ako: Som schopnejší ako väčšina ľudí alebo Lepšie sa viem presadiť, ak dostanem šancu…

Psychopatia: Je prejav impulzivity a nedostatku empatie. Tí, ktorí majú sklon k takejto polohe by s väčšou pravdepodobnosťou súhlasili s vyjadreniami ako: Odplata by mala byť okamžitá a tvrdá.

Machiavelizmus: Prejavuje sa ako manipulatívnosť bez ohľadu na potrebu iných.

Seba-objektivizácia: Je to tendencia vnímať svoje telo ako objekt na základe jeho sexuálnej hodnoty. Tí, ktorí majú vyššiu mieru seba-objektivizácie, majú tendenciu vnímať seba cez svoj fyzický vzhľad a stavať na tom svoje sebavedomie.

Aby z tohto porovnania vzišli nejaké výsledky, použili odborníci Fox a Rooney v štúdii údaje od ľudí rôznych národností, najmä chlapov. Vyplnili niekoľko dotazníkov a uviedli koľko selfie fotografií zvykli uverejňovať na sociálne siete v ostatných týždňoch, taktiež koľko fotografií publikovali, koľko času trávia na sociálnych sieťach a podobne. Čo je podstatné, taktiež museli uviesť koľko rôznych „metód“ takpovediac používajú. Inými slovami, akými rôznymi štýlmi sa zvyknú fotiť na selfie, aby vyzerali lepšie. To isté platilo aj o tom, čo k vylepšeniu fotografie používajú – či ju retušujú, orezávajú, filtrujú a podobne.

Výsledok? Narcizmus aj seba-objektivizácia prispievajú k tomu, že ľudia trávia viac času na sociálnych sieťach a radi fotografie doupravujú. Čím viac selfie publikovali, tým vyššiu náklonnosť mali k narcizmu. Machiavelizmus sa so selfie trendom nespája, neovplyvňuje to, prečo sa radi fotografujeme. Pozitívnou správou je, že selfie zvyšujú vlastnú sebakontrolu, pokiaľ záleží ľuďom na tom, aké fotky, nakoľko upravené, vylepšené púšťajú na verejnosť či sociálne siete. Ak by tomu tak nebolo a nezáležalo na výzore fotiek, blížilo by sa to viac k hraniciam psychopatie a teda prejavom impulzivity a nedostatku empatie.

Naopak. Väčšia kontrola nad tým, aké selfie púšťame na sociálne siete naznačuje vyššie seba-objektivizácii, čo ale znamená, že väčšia kontrola znamená aj to, že takýto ľudia menej využívajú sociálne siete ako viac narcistickí ľudia.

Zaujímavé je, že viac seba-objektivizujúci ľudia postovali oveľa menej fotografií a záležalo im viac na tých, ktoré sa rozhodli publikovať, než na množstve, ktoré skutočne publikovali.

Kým ale začnete obviňovať všetkých svojich známych na sociálnych sieťach z postovania selfies za narcisov a „psychopatov“, berte na vedomie, že vzorka pre túto štúdiu bola malá a sústredila sa viac na mužov. Dobrou selfie napriek tomu nemáte čo pokaziť.