Čím to je, že sa niektorí ľudia takmer vždy a vo väčšine situácií cítia silní a istí, zatiaľ čo iní neustále o sebe pochybujú? V čom presne je ten rozdiel? Má táto sebaistota základ v prirodzenej povahe, je to takpovediac „dar od boha“, alebo sa to dá cielene naučiť? Ak áno, ako?

Podľa Renate mnohým ľuďom príde ľahšie sústrediť sa na ich (zdanlivé) slabosti, ako na ich silné stránky a schopnosti. Preto sú vlastnému nervovému systému neustále sprostredkovávané negatívne informácie. Predovšetkým ženy majú sklon zameriavať svoju pozornosť na drobné chyby, malé slabosti a nedostatky.

Bohužiaľ, toto nepodporuje osobné vyžarovanie, ale zabraňuje zvýšeniu individuálneho potenciálu! Nikto nedokáže robiť všetko – a nikto nie je rovnako dobrý pre všetky úlohy. Oveľa účinnejšie je, keď sústredíte svoju pozornosť na pozitívne aspekty svojej osobnosti a takto oveľa viac posilníte obraz vo vašej hlave o vás samotných.

Vnímajte potenciál

Máte aktuálny, komplexný a podrobný prehľad o svojich schopnostiach, možnostiach a zdrojoch? Viete uviesť v rýchlosti zoznam vašich úspechov? Ak nie, potom sa vrhnite na brainstorming. Vytvorte si prehľad o svojich silných stránkach a schopnostiach. Opýtajte sa sami seba: Čo viem dobre? Čo robím rád? Čo ma inšpiruje? Čo je pre mňa ľahké? Spomeňte si na úspešné etapy svojho života – ktoré z vašich schopností ste vtedy použili?

Nájdite dôkazy

Zapíšte si čo najviac úspechov k jednotlivým schopnostiam. Čo ste úspešne urobili? Aký bol pritom váš podiel? Čo ste si pritom všimli? Existujú ľudia, ktorí niečo raz úspešne urobia a hneď od tohto momentu sú presvedčení: Dokážem to! Iní ľudia potrebujú určité množstvo úspechov, alebo dôkazov. Do ktorej kategórie patríte vy?

Self image turbo

Všetci využívame zmysly zrak, sluch a hmat, aby sme získali a spracovali informácie. Existujú ale malé rozdiely, ako ľudia vnímajú vnútorné predstavy a ukladajú si ich do pamäti. Zmenou vnútornej predstavy dokážeme zároveň zmeniť emócie. Mozog ukladá do pamäti intenzívne a pozitívne zážitky väčšinou jasné, veľké, blízke, v krásnych farbách, ako panoramatický záber bez rámčeka (ako keby ste to práve zažili), spojené s príjemnými zvukmi, tónmi, hlasmi alebo príjemnými pocitmi. Nudné zážitky sa ukladajú väčšinou ako malé, bezfarebné, sivé, bez života, s malou energiou, často bez zvuku. Bohužiaľ, mnoho ľudí uchováva aj svoje úspechy a pozitívne vlastnosti takým spôsobom, ktorý je naozaj fádny pre nervový systém – a tým poskytuje len slabý a nemohúci podnet pre posilnenie self image. Takými úbohými informáciami je omnoho ťažšie cítiť samého seba ako silného a plného energie.

Posilňujte silné stránky!

Vyberte si konkrétny úspešný zážitok zo svojho zoznamu schopností. Vžite sa do tejto situácie. Začnite potom zážitok zintenzívňovať: nechajte obraz jasnejší a jasnejší, väčší, farebnejší, živší! Ponorte sa úplne do diania! Nechajte sa zahaliť do pozitívnych odtieňov a zvukov. Tešte sa z tohto pocitu tak intenzívne ako dokážete! Týmto spôsobom prehĺbite pôsobenie svojich úspechov na vlastný nervový systém a tak postupne zmeníte aj self image.

Časom zvládnete toto cvičenie rýchlejšie a jednoduchšie a každý raz posilníte vaše presvedčivé, autentické vyžarovanie.