Na trhu práce sa ešte stále objavujú predsudky týkajúce sa pohlavia. Pravdou však je, že ženy robia mnoho vecí, ktorými samy zhoršujú svoju situáciu. Aj keď štatistiky ukazujú, že ženy dosahujú vyššie vzdelanie ako muži a až v 50% sú živiteľkami rodiny, ich zastúpenie vo vedúcich pozíciach je stále veľmi nízke. Ženy v biznise majú často problém s tým, že sa nepovažujú za rovnocenné s mužmi. Tento jav nazývame syndróm lepiacej sa podlahy.

Čo by teda ženy mali prestať robiť, aby ukázali svoj vplyv v svete biznisu?

1. Používanie minimalistického jazyka

Ženy často používajú slová, ktoré zmenšujú ich vplyv. Sú to napríklad slová ako “len” alebo “trochu”. “Len som vám chcela niečo povedať.” Cítim trochu obavy…” Tieto slová dávaj druhému jasnú správu o tom, že vaše názory nie sú až také dôležité.

2. Ospravedlňovanie

Časté ospravedlňovanie sa, aj keď na to nie je dôvod, je tiež prekážkou v úspechu. Spomeňte si napríklad na prvé slová na vašom záznamníku. “Prepáčte, že práve nie som dostupná …”

3. Pýtanie si povolenia

Ženy majú sklon pýtať sa otázky, na ktoré poznajú odpoveď. Je naozaj vždy nutné pýtať si povolenie, keď chcete niečo povedať? Jednoducho to povedzte!

4. Čakanie, až budete odborníci pred prijatím novej role

Keď je žene ponúknutá nová príležitosť, má pocit, že nie je dosť skúsená, aby ju prijala. Muž túto príležitosť prijme a svoje zručnosti rieši až v priebehu.

5. Zameranie sa na spoluprácu skôr ako na súťaženie

Aj keď sa zdá, že spolupráca je efektívnejšia, spoločnosť má stále hierarchickú štruktúru. Keď chcete byť efektívni dlhodobo, mali by ste byť súťaživejší.

6. Pýtanie sa samých seba

Príliš veľa žien sa zaoberá zbytočnými otázkami. “Čo si o mne pomyslia ostatní, keď uprednostním prácu pred materskou dovolenkou? Ako bude môj manžel vnímať, keď budem zarábať viac ako on?”

7. Nenastavenie jasných cieľov

Musí vám byť jasné, čo chcete. Iba vtedy si môžete určiť priority a nastaviť hranice. Musíte si položiť zásadné otázky a poznať na ne jasné odpovede. Keď v tom máte jasno vy, budú v tom mať jasno aj ostatní.

8. Nastavenie iba takých cieľov, ktoré viete ako dosiahnuť

Nenechajte sa zastaviť, keď neviete presne, ako dosiahnete váš cieľ. Nikto predsa presne nevie, čo ho môže cestou k dosiahnutu cieľa postretnúť. Môžete sa vydať cestou k veľkým cieľom aj malými krokmi.

9. Nenastavenie jasných hraníc

Vytvorte si pevné hranice, aby ste vedeli povedať áno veciam, ktoré vás vedú vpred k vášmu cieľu a nie veciam, ktoré vás budú rozptyľovať.

10. Príliš obáv o vzťahy

Strach povedať nie často súvisí aj s obavami o narušenie nejakého vzťahu. Naozaj vám však záleži na vzťahu s ľuďmi, ktorých väčšinou ani dobre nepoznáte? A možno budete prekvapení, že vaše odmietnutie vzťah nijak nenaruší.

11. Prehnané lipnutie na detailoch

Ženy často venujú priveľa času a pozornosti primalým detailom namiesto toho, aby videli celok. Je potom pre ne ťažké delegovať úlohy a strácajú tak slobodu pri prijímaní nových výziev.

12. Zlyhávanie pri tvorbe osobnej značky

Silná osobná značka vám pomôže dosiahnuť to, po čom túžite. Spôsob, akým ju rozvíjať, spočíva v prehĺbení vášho sebauvedomenia. Osobná značka je to najlepšie z vás. Je to dojem, ktorý z vás majú ľudia a dojem, ktorý chcete, aby z vás mali.