Najnovšia štúdia podľa Washingtonskej univerzity potvrdzuje, že bilingválni ľudia sú o sekundu a pol rýchlejšie zmýšľajúci a rozhodujúci sa, než tí hovoriaci jedným jazykom.

Napríklad približne dvadsať percent Američanov, ktorí hovoria dvomi jazykmi sú efektívnejší a výkonnejší v práci – majú lepšie kognitívne procesy zapojené do uvažovania a riešenia problémov.

Skupiny viacerých testovaných osôb pracovali na niekoľkých úlohách a všetky potvrdili, že viacjazyčne hovoriaci majú jednoducho výhodu pri každodenných povinnostiach, úlohách a aj v konaní, ktoré si celkom počas dňa ani neuvedomujú.

Dobrou správou pre tých, ktorí hovoria iba materinským jazykom je, že jednojazyční ľudia riešia problémy, ktoré sú im známe rovnako rýchlo. Rozdielnosť nastáva v tom momente akonáhle sa objavujú pred nami nové problémy, s ktorými sme sa dovtedy nestretli a situácie, ktoré nám nie sú známe.

Dvojjazyčníci sa jednoducho lepšie vedia prispôsobiť novým okolnostiam a majú v mozgu rozšírenú práve tú časť, ktorá za to zodpovedá.

Ďalšie výhody bilingvizmu:

Štúdia je ale ďaleko od toho, aby tvrdila, že jazyky majú vplyv aj na naše kognitívne zdravie. V značnej miere ho ovplyvňujú, ale zovšeobecňovať sa nedá nič. Jazyk sám osebe je pre mozog náročnou vecou. Jeho dokonalé zvládnutie je podobne náročné, ako učenie sa ďalších jazykov.

Výskum tvrdí len to, že učenie sa viacerých jazykov rozvíja v našom mozgu schopnosti prispôsobovať sa okolnostiam lepšie. Dáva nám výhodu situácie lepšie zvládať a tiež sebavedomie, že má väčšiu šancu sa aj dohovoriť. To všetko zvyšuje našu výkonnosť aj v bežnom živote. Učením sa ďalších jazykov teda nielen riskujete, že sa nedohovoríte na vašej dovolenke v Španielsku, ale že nebudete dostatočne efektívni v každodennom živote.

K tomu však jedna poznámka – výskum netvrdí, že s jedným jazykom v zásobe nebudete úspešní. Je jednoducho aj vedecky lepšie, ak proste hovoríte viacerými jazykmi. Príslovie koľkými jazykmi hovoríš, toľko raz si človekom má už aj vedecký základ.