Niektoré páry si právom zaslúžili trochu rutiny. Vďaka úsiliu si partneri vybudovali pevný základ založený na vzájomnej dôvere a starostlivosti. Vzájomne zdieľajú náročné výzvy, vedia sa zosúladiť. Konflikty riešia okamžite a rozprávajú sa mierne a s rešpektom. Obidvaja sa cítia vo vzťahu bezpečne, zdieľajú svoje pocity a túžby. Pravdepodobne sa už naučili odhaľovať svoje autentické pocity, liečiť svoju defenzívnosť a vyjadrovať ich hranice a limity spôsobom, ktorým chránia svoju dôveru a intimitu. Rozvinutie takéto uvedomenia a zručností nie je jednoduché. Ale ako často sa vezieme radšej než sa sústredíme na tieto zásadné úlohy, ktorými sa buduje intimita?

Aj keď navonok vyzerá byť všetko fajn, semienka disharmónie môžu prerásť do buriny, ktorá kontaminuje záhradu lásky pokiaľ sa nerieši včas. Náhle odlúčenie alebo nečakané zrady často smerujú k postupnému nahromadeniu nespokojnosti, ktorá nebola dostatočne riešená a spracovaná. Keď sa zdá, že všetko funguje, je ľahké nechať veci ísť svojou cestou. Mnoho párov potláča pocity a ignoruje to, čo nefunguje.

Nie je potrebné spozornieť pri každej drobnej hádke alebo to preháňať so zameriavaním sa na vzťah. Zdieľať s partnerom všetko, čo nás hnevá, môže byť vyčerpávajúce a škodlivé pre vzťah. Často pri tom zanedbávame to, čo je dôležité – náš primárny vzťah. Môžeme sa vyhýbať vyjadrovaniu našich zranení a obáv, pretože máme strach z toho, že vyvoláme konflikt alebo stratíme spojenie. Alebo si celkom nepriznávame nespokojnosť nášho partnera preto, že to spúšťa našu starú hanbu z toho, že sme kritizovaní alebo robíme niečo zle.

Akokoľvek špecifický je konfilkt, môže vyrásť do nespokojnosti a vzďaľovania sa. Vo väčšine prípadov, kedy zlyhá dôvera a komunikácia, sa môže jeden z partnerov rozhodnúť, že to už ďalej nezvláda. Hoci sa môžeme cítiť náhle zradení, on alebo ona to môže cítiť rovnako, pretože sa nebrali do úvahy jeho alebo jej potreby. Možno nikto z vás nebol rešpektovaný.

Vzťahy sa dostávajú mimo koľají, keď ich berieme za garantované a zanedbávame ich udržiavanie prostredníctvom záľub a obdivu, radostných aktivít a správnej komunikácie o tom, čo funguje dobre a čo nie. Hľadaním rovnováhy – strednej cesty medzi vyhýbaním sa a dramatizovaním – môžeme neustále živiť lásku a intimitu, po ktorých túžime.