Nie je to len kývanie hlavou, ktoré môže mať vplyv na naše hodnotenie. V inej štúdii sa zistilo, že ľudia hodnotili komiksy ako zábavnejšie, keď držali pero medzi zubami ako keď ho držali medzi perami. Vysvetlenie spočíva v tom, že keď držíme pero medzi zubami, naše svaly sú stimulované k úsmevu, zatiaľ čo držanie pera medzi perami vedie svaly k stimulovaniu zamračenia.

Vplyv sťahovania a rozpínania ramenného svalu zisťovali výskumníci prostredníctvom experimentu, v ktorom účastníci posudzovali, či sa im páčia alebo nepáčia rôzne čínske ideogramy, ktoré im boli neznáme. V jednej podmienke účastníci robili ich posudzovanie jemným zdvihnutím svojej dlane proti spodku stola. V druhej podmienke vyjadrovali svoj postoj jemným tlačením dlaní dole proti vrchu stola. Potom mali účastníci roztriediť ideogramy od tých, ktoré sa im najviac páčili po tie, čo sa im páčili najmenej. Ideogramy zobrazené počas ohýbania ramena boli významne obľúbenejšie ako ideogramy zobrazené počas rozťahovania ramien.

V súčasnosti sa výskum zameriava aj na fyzické prejavy ambivalentných postojov. Ambivalencia sa vyskytuje, keď máme zmiešané postoje k nejakej veci. Zároveň ju teda máme radi, aj nemáme radi. Účastníci výskumu, ktorých postoje boli ambivalentné, vykazovali väčšie pohyby tela zo strany na stranu ako účastníci výskumu, ktorých postoje boli konzistentné. Rovnaký výsledok bol zistený aj pri skúmaní opačného efektu, kedy účastníci, ktorí sa pohybovali zo strany na stranu vyjadrovali väčšiu ambivalenciu v ich postojoch v porovnaní s účastníkmi, ktorých pohyb smeroval zhora nadol a opačne.

Tieto štúdie sú významné z viacerých dôvodov. Demonštrujú ako sú fyzické činy spojené s kognitívnymi a emočnými procesmi a pomáhajú nám lepšie porozumieť faktorom, ktoré ovplyvňujú naše myslenie a cítenie. Je tiež zaujímavé, že účinky fyzických pohybov smerujú až k takým vlastnostiam ako je ambivalencia a že sú dôkazy pre obojsmerný vplyv fyzických pohybov a názorov. Napriek tomu je výskum v tejto oblasti ešte len na začiatku pochopenia spojení medzi telom a mysľou vo vytváraní a zmene postojov.