O zručnostiach a návykoch potrebných k úspešnému životu bolo napísaného veľa. Väčšina z nás vie o veciach, na ktorých by sme mohli pracovať, akými sú budovanie dôvery alebo prekonávanie strachu. Sú ale ľudia, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť, že úspech dosiahnu. Frekventovaní cestovatelia, ľudia, ktorí sú neustále v pohybe sa pri preskúmavaní sveta naučia mnohé životné zručnosti. Tu je 15 dôvodov, prečo u ľudí, ktorí sú často na cestách je väčšia pravdepodobnosť, že budú úspešní:

1. Vedia, ako sa darí mimo ich komfortnej zóny
Často cestujúci sa pravidelne ocitajú v neznámych situáciách. Musia pracovať s nepoznanými z nutnosti. Čelia nespočetným novým zážitkom, pri ktorých sa učia cenné zvládanie stratégií, ktoré im pomáhajú čeliť neistote a zostať pokojnými a efektívnymi. Pre úspech v podnikaní a vedení ľudí je to kľúčová zručnosť.

2. Vítajú a prijímajú zmenu
Cestovatelia vítajú novinky. Ľudia neustále obklopení novými a rôznymi vecami sa vyhýbajú nude, naučia sa lepšie sústrediť. Tento spôsob myslenia podporuje inováciu a kreativitu.

3. Vedia, ako kontrolovať svoje emócie
Často cestujúci bežne zažívajú rôzne úrovne stresu, ako sú krátke intervaly medzi nadväzujúcim leteckým spojením, výsluchy pohraničnej stráže a hrubý hotelový personál. To všetko vám môže liezť na nervy. Cestovatelia zdokonaľujú schopnosť kontrolovať svoje emócie a zostať v pokoji pod tlakom, čím si rozvíjajú sebauvedomenie. Byť si vedomí seba samého zvyšuje produktivitu a pomáha ľudom nájsť to, či ich robí v živote šťastnými, konečný úspech.

4. Veria si a nemusia mať vždy veci pod kontrolu
Cestovatelia sa celý čas musia spoliehať na ľudí, ktorých nepoznajú. Narážajú na jazykové bariéry, taxikárov v cudzích mestách a sú často závislí od láskavosti cudzích ľudí. Prijímaním skutočnosti, že nemôžu maž vždy veci pod kontrolou im pomáha budovať nové vzťahy. Rozvíjajú dôveru vo svoju schopnosť vybrať si priateľov a známych, ktorí sú ozajstní a dôveryhodní.

5. Ovládajú strach a dokážu ho prekonať
Kľúčom k úspechu je prijať opatrenie. Ak veľa cestujete, dostávate sa do situácie, keď nie je cesty späť. Ľudia tak musia čeliť obavám a rozvíjať zručnosti, vďaka ktorým vedia konať aj napriek strachu.

6. Rozoznávajú a chopia sa príležitostí
Cestovatelia majú širšie skúsenosti a vedomosti o svete. Učia sa nové a lepšie spôsoby, ako robiť veci, pričom sú vystavení rôznym zvykom a kultúram. Tieto znalosti im pomáhajú rozpoznať príležitosti na zlepšenie a inováciu doma aj na miestach, ktoré navštívi.

7. Vedia, ako vyjednávať a dostať to, čo chcú
Cestovatelia vyjednávajú, aby sa vyhli zneužitiu. Dobré vyjednávacie schopnosti sú potrebné, aby ste dostali to, čo chcete alebo potrebujete bez toho, aby ste boli otravní alebo agresívni. Táto zručnosť je dôležitá v ovplyvňovaní ostatných a pomáha im pochopiť a prijať vaše nápady v podnikaní aj ako lídra.

8. Vidia krásu tam, kde ju väčšina nevidí
Ľudia, ktorí často cestujú vidia množstvo rôznych vecí, trénujú svoj mozog, aby sa sústredil na krásu. Neustále novinky udržujú myseľ a oči v strehu. Ľudia, ktorí cestujú, vidia krásu na miestach, ktoré iní vidia ako obyčajné. Táto schopnosť prináleží skvelým fotografom, romantickým spisovateľom.

9. Viac si veria a vedia, ako zraňuje predstieraná dôvera

Ľudia, ktorí veľa cestujú sa naučia spoliehať sa sami na seba, sú presvedčení, že môžu dosiahnuť to, čo chcú. Táto viera im pomáha trvale čeliť prekážkam a preto aj lepšie prekonať zlyhanie.

10. Lepšie rozumejú rozdielom medzi ľuďmi a sú tolerantnejší

Cestovatelia stále stretávajú nových ľudí. Zlepšujú sa v kladení otázok, aby sa dozvedeli viac o ľuďoch, ktorých stretávajú a ich názoroch na ich mesto a kultúru. Otázky prichádzajú prirodzene, pretože cestovatelia sú zvedaví a túžia dozvedieť sa všetko o miestach, ktoré navštívili a hlbšie pochopiť a prijať ľudí a ich názory. Ľahko si získavajú priateľov a z tohto dôvodu sú obľúbení.

11. Vedia, ako žiť pre túto chvíľu
Naučiť sa žiť v tomto okamihu má mnohé psychické a fyzické výhody. Cestovatelia vedia, že ich čas na určitom mieste je pominuteľný. To im pomáha užiť si daný okamihu viac, ako priemerný človek

12. Častejšie sa usmievajú a prežívajú pocity šťastia
Štúdie ukazujú, že cestovanie nás robí šťastnými. Cestovatelia sa usmievajú častejšie ako je bežné, pretože pravidelne objavujú nové miesta. Sú šťastní, lebo sa stretávajú s rôznymi ľuďmi, vidia neuveriteľné pamiatky, jedia nové a chutné jedlá. Vedieť žiť pre daný moment tiež pomáha ku šťastiu.

13. Chápu dôležitosť počúvania

Ide o životnú zručnosť, s ktorou mnohí ľudia zápasia. Naučiť sa sústrediť a naozaj počúvať, čo nám ľudia hovoria, je pre úspech v živote dôležité. Dosiahnuť úspech je o budovaní vzťahov a silné vzťahy budujete porozumením s ľuďmi. Ľudia, ktorí veľa cestujú vedia, že musíte skutočne počúvať, aby ste dobre rozumeli.

14. Menej kritizujú, sú empatickejší
Veľkí lídri vedia, že schopnosť vychádzať s ostatnými prináša lojalitu a posúva biznis vpred. Cestovatelia sa učia, ako ukázať empatiu a vyhnúť sa kvôli tomu kritike. Empatia vychádza z ochoty pochopiť.

15. Nemusia byť bohatí, ale vedia ako ušetriť a múdro minúť
Cestovatelia  vedia, kam idú ich peniaze. Ak sa svet stáva vaším domovom, môžete si vyberať miesta podľa životných nákladov. Ľudia, ktorí cestujú a pracujú môžu zarobiť menej a dobre si žiť v mnohých krajinách.

Cestovanie inšpiruje a vzdeláva spôsobmi, ktoré vytvárajú charakter a prirodzene rozvíjajú zručnosti. Cestovatelia sa učia tieto schopnosti a vo výsledku je u nich väčšia pravdepodobnosť, že budú úspešní.