V skupine vo veku nad 60 rokov bolo 37 percent tých, ktorí stretli svojho partnera cez internet.
Keď sa púšťame do sveta online randenia, niektorí zvažujú metódy ako zvýšiť svoje šance na nájdenie vhodného partnera. Zásadný je opis seba samého. A paradoxne, dôkazy naznačujú, že odhalenie histórie vzťahov potenciálnym partnerom môže mať pozitívny vplyv na zabezpečenie nového stretnutia.

Prečo je tomu tak? Pri absencii iných informácií majú ľudia tendenciu odhadovať hodnotu niečoho meraním dopytu po tom.

Rozhodnutie nadviazať vzťah s potenciálnym partnerom je ovplyvnené pozorovaním danej osoby vo vzťahu s inou. Prečo sa trápiť získavaním informácií, keď to môžete nechať na niekoho iného a dostať ich zadarmo? Získavanie informácií týmto spôsobom môže znieť nemorálne, ale je napríklad nemorálne platiť menej za niečo ako niekto iný?

Na tému ľudských vzťahov sa aj slávny český spisovateľ Milan Kundera zamýšľal v románe Kniha smiechu a zabudnutia: „je to jedno z najväčších životných tajomstiev: ženy nehľadajú pekných mužov, hľadajú muža s krásnymi ženami “.

Napodobňovanie je základom ľudskej existencie: ľudia kopírujú módne štýly, kulinárske preferencie a obchodné stratégie. Je to považované za úplne normálne a v niektorých prípadoch za nevyhnutné. Využitie informačnej voľby druhých pri usmerňovaní rozhodovania dáva zmysel, najmä keď alternatívou je časovo a na zdroje náročný postup pokusov a omylov, ktorý navyše obsahuje významné riziko zlého rozhodnutia.

Napríklad pokiaľ atraktívna Sarah „odporúča” Johna, ako dôkaz jej romantického vzťahu s ním, možno je John je dosť „vhodný” na stretnutie. Určite musí na Johnovi niečo byť, čo na ňom Sarah považovala za príťažlivé. Prečo si vybrala Johna pred ostatnými nápadníkmi? Žena, ktorá zvažuje, či si má alebo nemá vyjsť na rande s Johnom, môže mať prospech z toho, že venuje pozornosť týmto informáciám.

Čiastočne to potvrdili aj výsledky štúdií, v ktorých požiadali ženy, aby ohodnotili príťažlivosť mužov na fotografiách, na ktorých pózovali s partnerkou alebo samotní. Muži na snímke s partnerkou boli všeobecne považovaní za atraktívnejších.

Ďalšou dôležitou kvalifikáciou je tá, že zatiaľ čo predchádzajúca partnerka zdá sa zvyšuje atraktivitu muža, príliš veľa partneriek je považovaných za nežiaduce. V nedávnej austrálskej štúdii ženy hodnotili vhodnosť mužov s rôznym počtom bývalých partneriek. Muži s jednou alebo dvoma bývalými partnerkami boli považovaní za veľmi žiaducich. Muži s piatimi alebo viacerými ex-partnerkami však už boli veľmi nežiaduci. Mohlo by sa zdať, že aj keď predchádzajúci vzťah znamená prítomnosť žiaducich vlastností, značne veľký počet predchádzajúcich vzťahov vysiela správu o promiskuite a nedostatočnom záväzku.

V mnohých štúdiách kopírovania partnera sa vedci zamerali na ženy, čo odráža skutočnosť, že výber partnera je prevažne na diskrétnosti žien.

Z výsledkov mnohých štúdií vyplýva, že okrem fyzických vlastností, ženy hľadajú v potenciálnom partnerovi ďalšie, ako je napríklad sociálno-ekonomické postavenie, ambície a rodičovské schopnosti, čo môže byť obzvlášť ťažké rozpoznať. Bude vedieť zabezpečiť rodinu? Bude z neho dobrý otec? Na tieto otázky je zložité odpovedať. Dôkazy na druhej strane nasvedčujú, že muži sa sústreďujú len na ľahko rozpoznateľné fyzické vlastnosti, ktoré signalizujú reprodukčnú schopnosť. Potreba ďalších informácií nie je až tak veľká.