Ľudia si radšej volia uzavreté komunikačné platformy, ako napríklad WhatsApp, Facebook Messanger alebo Viber. Globálna štúdia Connected Life agentúry TNS, do ktorej sa zapojilo viac ako 60-tisíc užívateľov internetu z pätdesiatich krajín, poukazuje na to, že denne cez rôzne komunikačné platformy chatuje viac ako polovica všetkých ľudí. Minimálne raz za týždeň je to až 76 percent internetovej populácie. Okrem toho tiež narastá obľúbenosť sociálnych sietí, ktoré globálne využíva o 6 percent viac ľudí ako pred rokom.

Instant messaging je dominantný najmä na rozvíjajúcich sa mobilných trhoch, využívanie tejto služby na dennej báze vzrástlo predovšetkým v Číne, Brazílii, Malajzii a v Južnej Afrike. Naopak, na niektorých západných trhoch, ako napríklad vo Veľkej Británii alebo v USA, je situácia opačná. Na Slovensku cez komunikačné platformy chatuje denne 41 percent internetovej populácie.

Facebook si udržal svoju pozíciu svetového lídra medzi sociálnymi sieťami. Takmer tretina celosvetovej internetovej populácie je na Facebooku každý deň. Pre porovnanie, v Číne je lídrom WeChat, kde ho denne využíva 68 percent užívateľov internetu.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že v súčasnosti je potreba spotrebiteľov vzájomne spolu komunikovať cez viaceré digitálne platformy oveľa silnejšia. A hoci popularita chatovania rastie, svoju silnú pozíciu si aj naďalej udržujú tradičné sociálne médiá, čo zabezpečuje, že sa obsah po internete šíri oveľa rýchlejšie. Pre značky to znamená len jedno: vytvoriť taký obsah, ktorý budú spotrebitelia na internete zdieľať.

A zatiaľ čo tieto novšie digitálne platformy využíva menšie množstvo ľudí, sú často oveľa aktívnejšie; 40 percent užívateľov aplikácie Vine a 44 percent užívateľov Snapchat tvrdí, že pravidelne aspoň raz za týždeň sleduje obsah, ktorý značky na týchto platformách tvoria, a 43 % užívateľov WeChat využíva túto aplikáciu na to, aby si pravidelne vyhľadávalo informácie a služby konkrétnych spoločností.

Joseph Webb, globálny riaditeľ prieskumu Connected Life, výsledky prieskumu okomentoval: „Aplikácie, ako napríklad Snapchat, WeChat, Line a WhatsApp, si noví užívatelia sťahujú každý deň. Sú to hlavne mladší spotrebitelia, ktorí svoje skúsenosti radšej zdieľajú s menšou, špecifickou skupinou ako cez verejné, mainstreamové platformy, akými sú napríklad Facebook či Twitter. Pretože ľudia nemajú na internete rovnaké návyky a v internetovom priestore sa nesprávajú rovnako, musia sa značky napojiť na čoraz obľúbenejšia komunikačné platformy určené na chatovanie alebo na ďalšie rozvíjajúce sa digitálne platformy. Potreba konzumovať obsah prostredníctvom instant messagingu, sociálnych aj tradičných médií nebola nikdy taká jednoznačná.“

Avšak v súčasnosti musia byť značky oveľa opatrnejšie. Komunikačné platformy určené pre instant messaging sú uzavreté médiá, čo znamená, že je potrebné zdieľať len limitovaný obsah, ktorý je skutočne relevantný a hodnotný. Napríklad nedávno v Číne cez WeChat odštartovala svoju raňajkovú propagačnú kampaň spoločnosť Starbucks, ktorá vždy ráno spustila cez aplikáciu budík a odmenila každého zákazníka raňajkami za polovičnú cenu, ak do hodiny prišiel do pobočky Starbucks. To je skvelý príklad toho, ako využiť instant messaging na vytvorenie pozitívneho word-of-mouth a budovanie lojality zákazníkov.

Navyše výskum od agentúry TNS zistil, že aj keď sa užívatelia obávajú toho, že ich komunikácia značiek cez komunikačné platformy bude obťažovať, oveľa viac sa zaujímajú o to, aký bude mať zdieľaný obsah značky dopad na ich vlastný imidž.

Ako často chatujete?

Slovensko Európa Svet
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Denne 54 % 41 % 35 % 44 % 43 % 55 %
Raz za týždeň 22 % 23 % 22 % 20 % 22 % 21 %
Menej často 14 % 19 % 20 % 18 % 16 % 11 %
Nevyužívam 10 % 17 % 23 % 18 % 19 % 13 %


Ako často využívate sociálne siete?

Slovensko Európa Svet
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Denne 58 % 66 % 57 % 57 % 42 % 48 %
Raz za týždeň 21 % 17 % 19 % 19 % 23 % 23 %
Menej často 10 % 9 % 12 % 11 % 15 % 12 %
Nevyužívam 11 % 8 % 12 % 13 % 20 % 17 %