Čo znamená, že máme úspech alebo neúspech v živote napísaný v tvári?

S tým, čo máme napísané v tvári a reči tela, či budeme, resp. nebudeme úspešní, sa už narodíme. Často majú ľudia predstavu, že reč tela je danosť, ktorá sa dá naučiť a môžeme ju kedykoľvek zmeniť. Reč tela je daná dispozíciou človeka. Teda to, čo má človek napísané v tvári a v jeho fyzionómii nemôžeme zmeniť. Môžeme len korigovať správanie a vonkajšie prejavy, nie však to, čo skutočne prežívame alebo cítime. Reč tela a dispozícia v tvári sú hlavnými ukazovateľmi toho, čo človek v živote dokáže, na čo má schopnosti, či potenciál. Reč tela je kniha, ktorá je živou knihou každého človeka a nedá sa len tak prepísať. A tak je to aj s tvárou a tým, čo v nej máme napísané. Úspech resp. neúspech je napísaný v črtách tváre človeka, ktoré majú niekoľko významných znakov.

Aké črty tváre má úspešný človek?

Väčšinou ide o ľudí, ktorí majú hranatú tvár, guľatú bradu a ostrejšie črty tváre. Majú výraznejšie ostré vrásky okolo očí a úst. Oči majú ďalej od seba a majú väčšie nosné dierky. To sú ľudia, ktorí majú radi peniaze, hovoríme, že pričuchávajú viac k peniazom, a vedia ich vyhľadať. J Majú väčšinou atletické postavy, sú húževnatejší, silnejšie stavaní a svalnatejší. Majú od prírody danosť, resp. schopnosť sa veľmi rýchlo fyzicky zregenerovať. To je znakom, že vedia pracovať aj vo veľkom strese, zároveň vedia dobre využívať svoj šarm, charizmu a cieľavedomosť na to, aby zaujali. Medzi charizmatické a cieľavedomé znaky tváre sú napr. jamka, resp. čiarka v brade, výrazná vráska medzi očami, nesúmerné obočie, či oči v hornom viečku klesajúce smerom dolu. Typickým príkladom je tvár jedného z najbohatších manažérov na svete –  Američna Rona Johnsona (pozn. redakcie –pracoval vo vedení J.C. Penney aj Apple Inc.).

Ron-Johnson

Čo najviac v súčasnosti predáva úspešných?

Boli by ste prekvapení, ale je to práve neverbalita. Tvorí totiž až 93 percent z celkového komunikačného prejavu človeka. Nie je to len tým, čo človek vie, aké má znalosti, či odbornosť. V dnešnej dobe totiž práve vzhľad predáva potenciál a schopnosti. Ak sú ľudia upravenejší, čistejší či štíhlejší, teda dávajú navonok vedieť, že sa o seba viac starajú, majú aj väčší úspech. Ak si niekto myslí, že pri lepšie platených pozíciách zaujmú najmä inteligenciou, tak sa mýlia. Tí úspešnejší sú viac pohybliví ľudia, viac dynamickí, aktívni, málo skeptickí a draví bojovať za seba, teda za hodnotné veci o ktorých sú presvedčení. Často medzi tieto typy patria z typológie napr. sangvinici, často aj niektorí cholerici. Pozrite sa na najlepšie platených manažérov na svete. Sú to skvelí rečníci s dokonalým vystupovaním, ktorí trvale pracujú na svojom sebarozvoji aj na svojom vzhľade. Ide o osobnosti, ktoré si vedia ľudí získať a „nakloniť na svoju stranu“. Vedia perfektne pracovať so svojimi výhodami neverbality, ovládajú vzťahový a psychologický manažment. Nie je to len o povahe, skúsenostiach a vedomostiach daného človeka, ale aj o celkovom výzore. Keď sa pozriete na ich fyzický vzhľad, majú veľa spoločných čŕt, ktoré som opisovala.

Na Slovensku sa pri výbere kandidátov pozerá skôr na ich znalosti, skúsenosti a či odbornosť.

Áno, osobnostný profil veľa personalistov na Slovensku robí týmto spôsobom. Neverbalitu často posudzujú len okrajovo, pretože na Slovensku nie je veľa ľudí, ktorí sa tomuto odboru špecificky venujú. I keď už aj na Slovensku sú medzinárodné spoločnosti, ktoré začali v pohovoroch uplatňovať poznatky z neverbality.

Pri Slovákoch však platí, že sa predať veľmi nevedia.

Pri Slovákoch je najväčší problém najmä to, že sa nechcú vymaniť zo stereotypov a konzervativizmu.  Ak  nevedia byť flexibilní, nedokážu sa meniť a prispôsobovať, nemôžu očakávať, že sa dostanú vyššie. Väčšinou sa ľudia uspokoja, resp. prispôsobia sa štýlu života, v akom boli vychovávaní. Ustanú v tzv. komfortnej životnej zóne.

Dnes sú ale mladí ľudia oveľa dravejší ako pred 15- timi rokmi.

S tým súhlasím. Mladí uznávajú iné hodnoty ako naši rodičia alebo starí rodičia. Aktuálne môžeme sledovať, že  mladí ľudia neuznávajú štandardné hodnoty.  Majú vysoké očakávania od života a tým prispôsobujú aj svoje nároky. Chcú mať vysoký príjem, byť zabezpečení a mať prácu snov, tomu často prispôsobujú svoj život.  Nechcú sa viazať, nechcú byť riadení a kontrolovaní, chcú cestovať, užívať si život a stávajú sa viac flexibilnými. Všetko to, čo kedysi uväzovalo ľudí na jednom mieste, bez väčšej možnosti posúvať sa vyššie v rámci sociálnych vrstiev.

Sú v živote úspešnejší muži alebo ženy?

Je veľa úspešných mužov, ale aj úspešných žien. Čo sa týka práce, lepšie sú na tom muži. Sú racionálnejší, zameraný na jeden cieľ, neriešia emócie a cieľ si držia pokiaľ ho nedosiahnu. Žena je viac emotívne založená, čo môže byť v pracovných vzťahoch niekedy na príťaž. Ženy viac riešia citovú oblasť a viac cieľov naraz. Veľakrát sa nedostanú k takým výsledkom ako muži, pretože aktivitu rozptyľujú na viaceré ciele bez konkrétneho zamerania na jeden cieľ a pridávajú k tomu emóciu zo seba.

Vráťme sa k neverbálnej komunikácii. Máme to vrodené, či sa na tom dá pracovať?

Máme na to vrodené predispozície a k tomu pridané charakterové, resp. povahové vlastnosti. To, čo máme vrodené a napísané v tvári nezmeníme. Môžeme meniť len to, ako sa správame a pohyblivú neverbalitu, teda gestá, postoje, dotyky, vzdialenosť, paralyngvitiku či čiastočne ovplyvňovať mimiku tváre. Avšak zmena pohyblivých neverbálnych prejavov sa dá ovplyvňovať a aj naučiť. Čo je však problém, ak sa to naučíme zle, ovplyvňujeme tým pohľad z vonku na nás. Vtedy robíme niečo v prejave, čo skutočne vnútorne neprežívame. Tomu sa hovorí nesúlad vonkajšieho a vnútorného prejavu. Pohyblivé neverbálne prejavy stále dokážeme ovplyvňovať, ale nie trvale zmeniť. Avšak dobre zvládnutá neverbalita nám dáva predpoklady na to, aby sme sa na trhu práce lepšie uplatnili.

 

Nora Lauková je uznávanou slovenskou odborníčka na neverbálnu komunikáciu. Pracovala niekoľko rokov na rôznych manažérskych pozíciách oblasti obchodu a ľudských zdrojov. Od roku 2004 podniká v oblasti vzdelávania a HR, individuálneho koučingu a konzultácií v oblasti neverbálnej komunikácie, neverbálnej charakterológie a typológie pre indivuálnych klientov, firmy a nadnárodné spoločnosti.