Čo Vás inšpirovalo k tomu, že ste sa rozhodli pre oblasť ľudských zdrojov?

Nebol to výber, ale odmeňujúca skúsenosť. :) Vždy som bol prepojený s ľuďmi v mnohých operáciách počas práce pre rôzne firmy, a to ma pritiahlo k ľudským zdrojom.

Čo je podľa vás najdôležitejšie pre kariéru?

Najdôležitejším bol pre mňa život. To je najlepšia príprava, akú môžete mať. Byť súčasťou rôznych prostredí, pracovať s rôznymi ľuďmi a vidieť rozličné skutočnosti, to prináša najlepšie vedomosti. Napriek tomu musím povedať, že som počas štúdia absolvoval mnoho predmetov, a to mi pomohlo získať znalosti potrebné pre rôzne pozície, ktoré som zastával.

Ako vyzeral Váš prvý pohovor? Bolo to jednoduché? Čo by ste urobili inak?

Zdá sa mi, ako keby to bolo v inom živote, ale myslím si, že som sa snažil spoznať firmu a predviesť silné kompetencie a ukázať, že mám dobrý zmysel pre identifikáciu príležitostí pre zlepšovanie. To je veľmi dôležité pre prvý pracovný pohovor, pretože zatiaľ nemôžeme hovoriť o skúsenostiach, lebo ich nemáme, a preto je to všetko iba o vás.

Sergio Duarte

Ktorý problém je podľa Vás pre ľudí, hľadajúcich si novú prácu, ten najkritickejší?

Nedostatok skúseností alebo konkrétna znalosť, jazyk, ktorým nerozprávame, tréning, ktorý nemáme. Všetky tieto ťažkosti narastajú s nezamestnanosťou, pretože práce je menej a firmy začali viac špecifikovať profily uchádzačov. Ďalším kritickým problémom je súlad osobného života s flexibilitou, ktorú firma vyžaduje.

Ako môžu firmy ovplyvniť pracovný trh?

V Adecco máme program “Way to Work”, ktorý pomáha ľudí pripraviť sa na pohovory, vylepšiť ich CV, a to je cesta, ktorou môžu firmy niečo urobiť. Otvorené dvere, tréningy pre mladých začínajúcich svoje kariéry a kooperácia so školami na návštevných programoch. Všetko pomáha mladým získať ich prvú profesionálnu skúsenosť a naštartovať svoju kariéru.

Čo vo svojej pozícii považujete za najťažšie?

Myslím, že je to angažovanie ľudí a udržať ich „naštartovaných“. Keď získate svoju prvú prácu, máte silu, počas nasledujúcich rokov je však ťažšie ju aj udržať. Môže sa to udiať len ak sú ľudia s vami a s firmou prepojení.

Čo si myslíte o slovenskom pracovnom trhu?

Myslím si, že Slovensko môže mnohé ponúknuť, a preto priťahuje medzinárodné firmy zo špecifických sektorov ako je automobilový priemysel alebo zdieľané servisné strediská, Zároveň sa však krajina bude musieť prispôsobiť, ponúknuť špeciálne tréningové programy pre populáciu, pomôcť ľuďom, ktorí sa kvôli práci musia presťahovať a naplniť potreby firiem, ako napríklad propagovať zmeny na trhu s realitami alebo zlepšovať prepravnú sieť.

Čo by ste odporučili ľuďom hľadajúcim ich prvú prácu? Ktoré schopnosti sú podľa vás najdôležitejšie na prvom pohovore?

Dobre pripravený životopis, so všetkými aktivitami a zažitými skúsenosťami, príjemný vzhľad, zrelaxovaný ale zároveň dynamický prístup a pripravené odpovede na hlavné otázky, ktoré by chcela o svojom budúcnom zamestnancovi firma vedieť, a dôležité ciele, ktoré počas svojho života dosiahol.

A čo voľný čas? Aká výzva Vás najbližšie čaká?

Moja rodina je pre mňa všetkým voľným časom, a preto mám rád aktivity s nimi. Bratislava má mnoho priestranstiev, ako napríklad Horský park, veľa parkov a naozaj ju mám preto rád. Sám seba vyzývam na častejšie športovanie, nielen pre zlepšenie vlastného zdravotného stavu, ale aj pre možnosť participovať na sociálnych programoch Adecco („Win for Youth“), kde každý kilometer pomáha.

Obľúbená kniha: Parfum od Patricka Süskinda

Obľúbené jedlo: Francesinhas z Porta (Portugalsko)

Obľúbené miesto na relax: Horský park v Bratislave

Slovenskú pobočku personálnej agentúry Adecco vedie od marca 2015 na pozícii generálneho manažéra Sergio Duarte. Do Bratislavy prichádza z Portugalska.

Sergio Alexandre Mendes Duarte vyštudoval odbor priemyselného manažmentu a inžinierstva na univerzite v portugalskom Aveiro. V počiatkoch sa venoval oblasti logistiky a skladového manažmentu, spolupracoval aj na portugalskej verzii projektu Google Streetview. Pre Adecco pracuje od roku 2006, začínal v dcérskej spoločnosti Eurocen. Ako člen výkonnej rady Adecco Portugalsko od roku 2012 sa zaoberal najmä tvorbou operačnej stratégie pre pobočku.