„Pubertu detí je dobré chápať ako obdobie, ktoré je prirodzené“, hovorí na úvod psychoterapeutka a klinická psychologička Lucia Čierňavová z Bratislavy.

Ako dodáva, deti vtedy potrebujú partnerskejší prístup založený na vzájomnej úcte. „Je potrebné ich viac vtedy vnímať ako seberovných, rešpektovať ich potrebu súkromia, vzťahov s rovesníkmi, záľub“, uviedla odborníčka.

U dievčat je premena viac viditeľná, keďže ich telo prechádza výraznejšími zmenami ako je to u chlapcov. Obe pohlavia sú však na zmenu telesných znakov rovnako citlivé a „riešia“ svoj vzhľad. U dievčat sa však môže niekedy stať, že nielenže majú pocit, že nie sú dostatočne pekné, ale čo je niekedy horšie, ani dostatočne štíhle. Buďte preto opatrní, aby u nich tento pocit neprerástol až do poruchy prijímania potravy.

„Zlaté“ obdobie začína u dievčat už v desiatich rokoch, trvá zhruba do 15 roku. U chlapcov začína o niečo neskôr, zhruba o rok v porovnaní s dievčatami. Aj im, podobne ako u dievčat, najväčšiu „búrku“ v duši spôsobia hormóny. Takže platí, niekedy zaťať zuby a spomenúť si na svoje pubertálne časy a pocity, ktoré nás v tom čase sprevádzali…

Na strane druhej však dieťa musí aj naďalej dodržiavať a rešpektovať doterajšie zvyky a nároky rodiča. „Teda je potrebné ich nielen vnímať seberovne, ale je nutné súčasne vyžadovať pravidelnú účasť na chode domácnosti, pravidlá, ktoré by mali platiť pre všetkých“, dodala odborníčka.