Kým bezdetný pár minie mesačne priemerne 600 eur, čo predstavuje na jednotlivca 300 eur, človek žijúci bez partnera má výdavky necelých 400 eur. Vyplýva to z prieskumu Poštovej banky o životných nákladoch single ľudí a ľudí vo vzťahu, v ktorom sa obe skupiny zhodli na tom, že výhodnejšie je nežiť sám.

Posledných viac ako dvadsať rokov rastie počet ľudí, ktorí žijú sami. V súčasnosti predstavuje podiel „single“ ľudí takmer tretinu, ich život je však finančne náročnejší ako život v páre. Ľudia žijúci sami majú vyššie priemerné výdavky takmer pri všetkom. Viac míňajú na potraviny, nealko nápoje, ale i alkohol a tabak. „Človek je tvor spoločenský a je preto prirodzené, že keď sa cíti opustený, siaha k náhradným možnostiam ako si spríjemniť život, po zábave, športe, rôznych koníčkoch, ale i po alkohole,“ hovorí psychologička Dagmar Kopčanová.

Ľudia žijúci sami taktiež utrácajú viac peňazí na ošatenie a obuv. Prekvapením určite nie je, že vyššiu sumu vynakladajú nezadaní na voľnočasové aktivity, ako aj kultúru, cestovanie či stravovanie v reštauráciách.Viac ako polovica bezdetných párov potvrdila, že keď nemali partnera či partnerku, míňali na zábavu a voľný čas oveľa viac peňazí. Väčšina opýtaných mladých ľudí zároveň v prieskume uviedla, že sa snažia pri nákupoch nájsť najvýhodnejšie ceny.

Životné náklady nezadaných ľudí a ľudí vo vzťahu:

Ľudia bez partnerov/

mesačný priemer v EUR

(na osobu)

Bezdetné páry/

mesačný priemer v EUR

(dve osoby)

Potraviny

133

207

Alkohol a tabak

35

51

Potreby do domácnosti

34

48

Odevy a obuv

42

57

Voľný čas

26

38

Reštaurácie

20

32

Telekomunikácie

23

42

Celkové výdavky

376

599

* Prieskum pre Poštovú banku pripravila agentúra 2muse

Aj napriek vyšším výdavkom na život nám prieskum potvrdil zodpovednosť ľudí žijúcich bez partnerov v oblasti financií. Viac ako polovica nezadaných uviedla,že majú tendenciu šetriť, lebo sa obávajú, čo im môže priniesť budúcnosť,“ dodáva Naďa Urbanová, vedúca oddelenia PR Poštovej banky. Naopak o pôžičke uvažuje podstatne viac ľudí žijúcich v páre. Zobrať si pôžičku v najbližšom roku rozmýšľa 46 % bezdetných párov.

Ľudia vo dvojici si dovolia viac riskovať ako singles, pretože aj keby jeden z nich stratil prácu, ten druhý zaistí chod domácnosti. Spolužitie v páre prináša aj spoločné plány a túžby pre zlepšenie kvality života, napríklad krajšie bývanie, náročnejšie dovolenky a pod., preto aj dvojice častejšie siahajú k väčším pôžičkám,“ vysvetľuje psychologička D.Kopčanová. Ako ďalej pokračuje, na druhej strane život v páre ponúka aj viac času na spoločnú romantiku, a tú si môžu dvojice užiť aj pri spoločnom varení, nakupovaní, prechádzkach či menej finančne náročných koníčkoch. Nemusia vyhľadávať reštaurácie, chodiť do kina, na spoločenské podujatia a pod., kde skôr osamelí ľudia očakávajú, že si môžu nájsť svojho budúceho partnera či partnerku.

Prekvapivo vyšlo z prieskumu, že ľudia v pároch bývajú častejšie v prenájme (40%) ako ľudia bez partnerov (33 %). Vo vlastnom byte býva 34 % singles, pričom v prípade ľudí v pároch je to 32 %. O niečo viac ľudí bez partnerov (32 %) býva tiež vo vlastnom dome oproti dvojiciam (29 %).