Dobrí lídri nie sú ľudia, ktorí poukazujú na to, čo nefunguje, pretože to dokáže každý. Skutoční lídri hľadajú riešenia a chyby naprávajú. Slovenským manažérom to pripomína popredný kouč vrcholových manažérov Marshall Goldsmith, ktorý vystúpi 3. a 4. decembra na Slovensku.

Výkonní manažéri majú v zásade len jedinú možnosť ako sa stať skutočnými lídrami. Zanechať negativizmus a kritizovanie a namiesto nich sa zamerať na konštruktívnu zmenu, a aj tú tlmočiť s entuziazmom,“ hovorí kouč svetových lídrov Marshall Goldsmith a vysvetľuje, že byť lídrom vonkoncom neznamená rezignovať na humor.

Marshall Goldsmith

5 kvalít lídra budúcnosti podľa Marshalla Goldsmitha

  • Globálny pohľad na vec
  • Schopnosť oceniť kultúrnu rozmanitosť
  • Inteligencia v oblasti informačných technológií
  • Schopnosť vytvárať partnerstvá
  • Pripravenosť podeliť sa o vodcovstvo

K dobrému lídrovi patrí bez diskusie aj emocionálna inteligencia, teda schopnosť sebareflexie, regulácie, motivácie, empatie, ako aj budovania sociálnych väzieb,“ dopĺňa Michal Kováč, riaditeľ spoločnosti Worington, ktorá prináša na Slovensko a do Čiech svetové esá v oblasti vodcovstva.

Seminár Marshalla Goldsmitha Líder budúcnosti sa uskutoční 3. a 4. decembra 2015 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Marshall Goldsmith je po Brianovi Tracym a Jackovi Canfieldovi ďalšou zo svetových autorít v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, ktoré v minulosti so svojimi seminármi navštívili aj Bratislavu. Spoločnosť Worington rokuje aj s ďalšími lídrami o príchode do strednej Európy. V závere roka 2018 sa manažéri a podnikatelia môžu tešiť na Briana Tracyho, ktorý zavíta do Bratislavy a Prahy s vrcholovým seminárom svojej kariéry, o ktorý je už teraz vo svete mimoriadny záujem.

O Marshallovi Goldsmithovi

Dr. Marshall Goldsmith je svetovou autoritou v pomoci úspešným manažérom a lídrom pri dosahovaní pozitívnych a dlhotrvajúcich zmien v ich manažérskom správaní a vedení pracovných tímov. Je najlepšie hodnoteným výkonným koučom za posledné štyri roky podľa rebríčka Thinkers50. Počas svojej praxe pracoval s viac ako stopäťdesiatimi významnými generálnymi riaditeľmi a ich manažérskymi tímami. V oblasti vodcovstva školí firmy a koučuje TOP manažérov z rebríčka sto najväčších svetových spoločností podľa časopisu Fortune. V súčasnosti vyučuje na Dartmouth College Tuck School of Business a pravidelne prednáša aj na popredných vysokých školách. http://www.marshallgoldsmithlibrary.com/