Psychologička, trénerka a koučka Ursula Burkert uvádza niekoľko tipov ako spojiť kariéru žien s výchovou detí a tiež ako si zvýšiť ich sebavedomie

Začnite deň pozitívne

Vstaňte ráno o pol hodiny skôr ako vaša rodina a spravte si čas, ktorý si individuálne prispôsobíte. Prečítajte si pohodlne noviny, meditujte, alebo sa choďte prejsť. Pretože len keď sa pomaly a pozitívne začína deň, bude všetko spolu dobre prebiehať

Začleňte svojho partnera do vašej kariéry

Vysvetlite svojmu partnerovi, že je pre vás dôležité, aby sledoval aj on vašu profesijnú dráhu. Preberte s ním dôležité pracovné záležitosti a dávajte si navzájom tipy. Okrem toho by ste si mali raz za pár týždňov zobrať spoločne voľno, napríklad cez víkend, spolu odcestovať a zabudnúť na prácu a rodinný život.

Buďte k dispozícii svojim deťom

Pre vaše deti je predovšetkým dôležité, že im budete v prípade núdzových situácií telefonicky dostupná. Večer by ste si mali spraviť čas a posedieť pri ich posteli, porozprávať sa o celom dni a napríklad im niečo prečítať. Pokiaľ by ste mali večer nejaké stretnutie, sľúbte deťom, že najbližší voľný večer strávite s nimi. Dôležité je, aby ste tento sľub aj dodržali.

Nacvičujte si, ako vyriešiť konfliktná situáciu

Až keď máte zdravý pocit sebavedomia a poznáte svoje silné a slabé stránky, dokážete sa lepšie vyrovnať s konkurenčnou situáciou v práci. To znamená, že môžete tiež pracovať na svojich nedostatkoch, respektíve tie, ktoré nedokážete zmeniť, naučiť sa akceptovať. Práve ženy rady navzájom súperia. Spýtajte sa aj svojho partnera na jeho skúsenosti.

Naučte sa správne komunikovať s mužmi

V kancelárii pri komunikácii s mužmi nesmiete zaujať pozíciu „ dievčatka“, ale so šéfmi a kolegami komunikovať rovnocenne. To znamená tiež, že nebudete v rozhovoroch prehnane konfliktná, ale dôsledne vyjadrujte svoj ​​názor a oponujte. Muži majú tendenciu spočiatku blokovať, ale napriek tomu majú radi, keď si ženy dôsledne stoja za svojim názorom a dokážu si ho obhájiť.

Pracujte na svojej ženskosti

Ak je vaše oblečenie, gestikulácia a výber slov viac mužské, môže sa stať, že budete mať s mužmi ťažkosti v profesijnom živote. Pozrite sa na ženy vo vašom okolí a osvojte si postupne ženské gestá a zodpovedajúci štýl obliekania.

Naučte sa správne zaobchádzať s úspechom

Nie vždy je dobré, keď dosiahnete príliš rýchlo vysokú funkciu. Často človek nevie, ako si počínať s takýmto úspechom. Ujasnite si, či chcete len zastávať funkciu, pretože ste rýchlo urobili kariéru a chcete zarábať veľa peňazí. Je lepšie, keď sa o vysnenú pozíciu snažíte, pretože tvorí základný kameň na vašom kariérnom rebríčku a zodpovedá aj vášmu osobnému rozvoju.

Ako manažér musíte mať vodcovské schopnosti

Vedúcu funkciu môžu prijať len ženy, ktoré majú riadiaci potenciál. Napíšte si na papier svoje silné a slabé stránky. Keď vám napadne príliš veľa slabostí, nie ste vhodná ako riadiaci pracovník. Až vtedy keď prevládajú silné schopnosti a máte skutočný potenciál, môže z vás byť vhodná šéfka.