Existuje jedna vec, ktorá je spoločná všetkým ľuďom, tímom, rodinám, organizáciám, ekonomikám na celom svete, bez ktorej sa aj ten najúspešnejší podnik, najvplyvnejší vedenie, najmocnejší vláda a najväčšie priateľstvo nezaobídu a ocitnú sa v troskách. Touto vecou je dôvera. Dôvera je tiež kľúčovým pojmom a témou novej knihy St. MR Coveyho Dôvera: jediná vec, ktorá dokáže zmeniť všetko, ktorú uvádza nakladatelství Management Press. Dôvera nie je nepostihnuteľný, pominuteľný aspekt nášho života, mali by sme ju vnímať skôr ako pragmatické, konkrétne aktívum, ktoré je možné vytvárať a prehlbovať. Ak dôveru rozvíjame a posilňujeme, predstavuje potenciál úspechu a prosperity, ak ju zabúdame, stáva sa zdrojom konfliktov a jej nedostatok narúša vzájomné vzťahy – doma, na pracoviskách, medzi priateľmi…

Kúpiť