S príchodom nových technológií ako sú e-mail či textové správy môžeme klamať bez obáv – neverbálne prejavy totiž nie je vidieť. No pravdou je, že tieto klamstvá sú zaznamenané aj pre budúce generácie, vďaka čomu si dvakrát rozmyslíme, kým pošleme v smske lož.

Nová štúdia Madeline Smithovej z americkej Northwestern University a jej kolegov skúmala frekvenciu klamstiev v textových správach s využitím skutočného obsahu textu namiesto toho, aby sa spoliehala na chabé spomienky ľudí o obsahu ich konverzácií.

Vo svojej štúdii požiadali 164 vysokoškolských študentov, aby analyzovali svoje textové správy, ktoré nedávno posielali dvom osobám podľa vlastného výberu. Účastníkov vyzvali, aby do internetového dotazníku zadali presný obsah posledných 15 správ, ktoré poslali týmto osobám. Každú správu mali ohodnotiť podľa toho, do akej miery bola klamlivá.

Výsledky ukázali, že asi 11 percent zo všetkých zaslaných SMS boli klamlivé,  23 percent opýtaných v štúdii uviedlo, že neodoslali žiadne klamné správy. Medzi tými, ktorí klamali, väčšina tak robila len zriedka.

V smskách, ktoré často zahŕňajú koordináciu sociálnych plánov, sa používa podstatne viac ,,milosrdná lož“ než pri klamstvách z očí do očí alebo v telefóne. Napríklad, osoba, ktorá mešká, môže tvrdiť, že už je na ceste, alebo že je v dopravnej zápche. Manžel môže svojej manželke tvrdiť, že je ešte stále v práci, zatiaľ čo sedí na pive so svojimi spolupracovníkmi.

Z textových správ samozrejme zostáva záznam a zjavné klamstvo by mohlo byť riskantné. Ak manžel tvrdí, že je v práci, keď je v skutočnosti v bare s priateľmi a niekto ho uvidí, bude prichytený pri podvode.

Klamstvá v textových správach majú tendenciu byť preto nejasné a zahŕňať preháňanie alebo opomenutie, skôr než priame klamstvá. Môžete napríklad tvrdiť, že meškáte 10 minút, keď je to v skutočnosti 20 minút. Alebo môžete písať priateľke, že ste vonku s priateľmi, ale nespomeniete, že medzi nimi je aj vaša ex-priateľka.

Výsledky prieskumu tiež ukázali, že klamstvá v textových správach boli výrazne jemnejšie ako tie, ktoré sa hovoria do telefónu alebo osobne. Klamstvá sa menej často vyskytujú v hlbších vzťahoch. Neustála možnosť ostatných ľudí skontrolovať nás prostredníctvom textovej komunikácie môže spôsobovať, že budeme v smskách častejšie klamať o mieste nášho pobytu.