Vždy keď sa vzťahy dostanú do problémov, keď žiarlivosť a nedôvera pokazia šťastie, keď komunikácia eskaluje, má v poslednom čase svoj podiel na tom aj „chatujúcatechnológia. Táto nová forma komunikácie prináša totiž ďalšie deštruktívne faktory, ktoré sa postarajú na všetkých stranách o stres.

„Mám to písomne“ – Nekonečné konflikty vo virtuálnom priestore

Aplikácie poskytujú prístup k partnerovi, nech je kdekoľvek. Na stretnutí, diaľnici alebo vo vzácnej chvíli pokoja: problémy vo vzťahu prenasledujú zúčastnených všade. Konflikty sa môžu prehnať kedykoľvek a v každej súvislosti. Hranice je takmer nemožné nastaviť. Niektorí už nemôžu ďalej racionálne pracovať, pretože sú bombardovaní správami od partnera, na ktoré cítia potrebu odpovedať. Ak sa presunú debaty na večer, alebo na víkend, situácia sa skomplikuje tým, že celý týždeň sa potom nemôžu koncentrovať na prácu a budú duševne neprítomní.
Verbálna výmena názorov často vyústi do nepríčetnosti, pretože zmierlivé gestá, ako sú dotyky a mimika chýbajú. Holé, napísané slová pôsobia silnejšie ako hovorené slovo. Chaty sú rýchle, správy sa často prekrývajú. Aplikácie umožňujú bleskurýchle odpovede bez dlhšieho rozmýšľania. Nespravodlivé útoky sa napíšu v priebehu niekoľkých sekúnd.
Napísané je nezmazateľné. A tak si niektoré páry tlačia svoju historickú komunikáciu z aplikácií a predkladajú ju druhej strane ako dôkaz, aby bolo jasné, kto je na vine. V skutočnosti sa však neproduktívny konflikt iba preťahuje.

„Nebol si online“ – Kontrola vďaka technike

Na chatovacích aplikáciách, ak je to teda nastavené, je vždy jasné kto je alebo kedy bol online. Tým vznikajú vo vzťahu výčitky, že druhý nereagoval, pomaly reagoval, nebol online, alebo ešte horšie bol online a neodpísal. Aplikácia je teda ideálny nástroj na kontrolu. Často sú tieto appky vybavené pomôckami keď možno vidieť kedy prijímateľ správu otvorí a v lepšom prípade aj prečíta. Okrem toho môže tajne žiarlivý partner skontrolovať nielen chaty, ale aj galérie, videá, pesničky, atď. Týmto vznikajú nekonečné možnosti pre znepokojujúce domýšľanie.

„Hrať o svoje teritórium“ – Elektronické trojuholníky

Ak nájde žiarlivá osoba predmet svojej nedôvery aj v zozname kontaktov svojho partnera a navyše ak sa jedná o priateľku alebo priateľa, bude nočná mora dokonalá. Porovnanie online času stačí k prehĺbeniu podozrenia a následnému prinúteniu partnera k vysvetľovaniu. Niektorí spolu vzájomne komunikujú aj šifrovane. Človek sa tiež môže zveriť cez profilovú fotografiu aj s tým, kde sa práve nachádza a čo robí. Tak napríklad manželka zverejní fotky detí a napíše k tomu: „Náš milovaný raj“ aby ukázala sokyni jej hranice. Tá pre zmenu kontruje fotografiou v plavkách z dovolenky a statusom „Som sexy mrcha“. Môže to byť kruté. Bohužiaľ nie je to ani prehnané, ani vymyslené.

Čo z toho vyplýva? Odolať tejto závislosti je ťažké, zhodnú sa všetci, ktorí to zažili. Pomôcť môže oddych od techniky. Partneri sa dohodnú, že si budú písať len pozitívne správy a nikdy nebudú riešiť sporné otázky po telefóne. Aj keď to bude ťažké, treba sa toho držať.
Okrem toho, listové tajomstvo by malo platiť aj pre mobilné telefóny. Kontrolovaním dosiahnete tak či tak len opak toho, čo chcete. Dojednajte si lepšie časy na diskusiu, kedy chcete hovoriť o problematike partnerstva. „V pondelok medzi ôsmou a deviatou a potom koniec.“ Jedine tak sa preruší začarovaný kruh. Pretože: Existuje život bez aplikácií a stále je dobrý. Určite.