Karma znamená v Sanskrite ,,akciu“. Výraz je ekvivalentom k Newtonovmu zákonu akcie a reakcie. Keď myslíme, hovoríme, konáme, dávame do pohybu silu, ktorá sa potom zhmotňuje navonok. Tento zákon príčiny a následku rozhodne nie je trestom,  je to jednoduchý prírodný fenomén, ktorý existuje nezávisle na tom, či tomu veríme alebo nie

1. Ako zaseješ, tak budeš žať

Parafráza príčiny a následku. Čokoľvek vypustíte do vesmíru (myšlienku, slovo, čin) sa skôr či neskôr vráti. Ak chcete lásku,           šťastie, mier a priateľstvo, musíte v prvom rade byť sami milujúcimi, šťastnými, mierumilovnými a ctiť naozajstné priateľstvo. Šťastie je iba stavom mysle, za ktorý zodpovedáme sami.

2. Tvorenie – navonok a dovnútra

Každá situácia vyžaduje našu účasť, pretože sme vždy jedno s vesmírom. Vnútorným aj vonkajším. Čokoľvek nás obklopuje, to je spojené s naším vnútorným stavom. Uvedomte si, čo vás obklopuje, pretože to vás aj formuje. Obklopte sa zámerne tým, čím chcete byť.

3. Prijímanie namiesto vymedzenia

Čo odmietate, to bude pokračovať. Pokiaľ niečo vnímate negatívne, s odporom, potom konáte s mysľou, ktorá si nie je vedomá jednoty s celým vesmírom. Sejete nejednotu, žnete nejednotu – vymedzovanie, posudzovanie, odpor. Prijmite všetko s vedomím jednoty.

4. Rast

My sami sa musíme meniť a rásť, nie svet okolo nás. Ten ovplyvňujeme až v druhom rade. Jediné, čo môžeme naozaj ovplyvniť sme my sami – maša maseľ, emócie. Keď zmeníme sami seba, zmeníme aj naše okolie.

5. Zodpovednosť

Pokiaľ je niečo v mojom živote zle, je niečo zlé aj vo mne. Sme zrkadlom nášho okolia a naše okolie je zrkadlo nás. To je univerzálna pravda. My sami sme zodpovední za všetko, čo sa nám v živote deje.

6. Prepojenie

Hoci niečo vypadá zdanlivo neprepojené, všetko vo vesmíre je prepojené a navzájom sa ovplyvňuje. Krok vyvoláva ďalší krok a tak ďalej. Všetko začína aj končí prvým a posledným – jedným krokom. Malá zmena, krok, môže vyvolať sekvenciu akcií, ktoré budú zakončené veľkou zmenou. Nepodceňujte žiadne myšlienky, slová, činy, aj keď sa zdajú byť malými a bezvýznamnými.

7. Sústredenie

Naša myseľ sa môže v jednom okamžiku sústrediť len na jeden objekt. Pokiaľ sa sústredíme na prítomnosť, nemôžeme mať v mysli myšlienky ako hnev, závisť, žiarlivosť, …

8. Odovzdanie

Pokiaľ v niečo veríte, skôr či neskôr vás život vyzve, aby ste svoju vieru ukázali aj v praxi.

9. Prax

Myšlienky na minulosť, staré vzory správania, či staré sny blokujú všetko nové. Praktizujte meditáciu – sústredenie na ,,tu a teraz“. Iba tak zažijete všeobjímajúcu jednotu a prúd. Ak ste v minulosti či v budúcnosti, zažívate iba svoje vymedzené ja.

10. Zmena

Minulosť sa opakuje, pokiaľ sa z nej nepoučíte. Poučenie môže znamenať aj vedomé prijatie vecí takých aké sú. Bez odsudzovania, hodnotenia, odporu. Tým zmeníme svoj postoj a veci už nikdy nebudú vyzerať ako predtým – zmenia sa.

11. Trpezlivosť a odmena

Každá odmena začína prácou. Dlhotrvajúca odmena vyžaduje trpezlivú a vytrvalú odmenu. Čím viac žijeme v jednote  s                 vesmírom (sami so sebou), tým väčšie šťastie nasleduje. Trpezlivosť je známkou vedomia jednoty. Netrpezlivosť je známkou nejednoty, nežitia v prítomnosti.

12. Inšpirácia

Každá hodnota je výsledkom energie, ktorá bola vložená. Príspevok každého z nás je príspevkom do celku.