Šťastní, úspešní a optimistickí ľudia nie sú oslobodení od životných skúšok. V skutočnosti niektorí z tých najšťastnejších, najúspešnejších a najoptimistickejších ľudí si museli prejsť neskutočne náročnými okolnosťami, aby sa dostali tam, kde sú dnes. Ale to, čo majú všetci spoločné, je ich záhadná schopnosť presmerovať ich zameranie na vyššiu časť samých seba.

Z udalostí, ktoré im prinášajú bolesť, dokážu presmerovať svoju pozornosť na aspekty života, ktoré im prinášajú radosť. Cítia sa požehnaní za to, čo im bolo v živote dané namiesto preklínania toho, čo im bolo odopreté alebo je v ich živote nežiadúce. V ťažkých časoch sa dokážu zasmiať a nehrajú sa pri tom na slepých a neignorujú náročné životné situácie, ktorými prechádzajú. Inštinktívne vedia, kedy presunúť ich nastavenie mysle na niečo, čo ich privedie na produktívnejší chodníček.

V skutočnosti máme túto schopnosť všetci. Byť schopný vytvoriť si silu na presmerovanie pozornosti je zvyk, ktorý má obrovský vplyv na život. Je totiž priamou odpoveďou na otázku, ktorú sa nás život často pýta: Kto si myslíte, že ste?

Keď neustále zameriavate svoju pozornosť na niečo, čo vo vás vyvoláva dobré pocity, vyživujete tým svoju dušu a teda základ toho, kým ste. Nabíjate svoju vnútornú batériu emočnou silou potrebnou na postupovanie vpred. Keď sa vrátite späť k neľahkej situácii, čo nevyhnutne musíte urobiť, cítite sa menej preťažení a odpovede k vám prídu ľahšie. Je to tak preto, že váš nervový systém sa upokojil až do bodu, v ktorom sa môžete chopiť situácie namiesto toho, aby situácia mala pod kontrolou vás.

Nemôžete zastaviť nečakané okolnosti od toho, aby zasahovali do vašich cieľov a snov, ale môžete si vybrať, ako na ne budete reagovať. Vždy si môžete vybrať presmerovanie na zdravší stav mysle, keď sa dejú neočakávané udalosti. Šťastní, úspešní a optimistickí ľudia sa odmietajú vzdať práva na šťastie v živote a to isté môžete urobiť aj vy.

Zmeniť zameranie svojej pozornosti, aj keď len na chvíľu, môže mať silný vplyv na to, ako sa vyrovnávate s akoukoľvek výzvou a pomáha vám pochopiť úžasnú dualitu v živote. Nemôžete poznať skutočný pokoj, pokiaľ nezažijete chaos. Nemôžete poznať radosť, kým nespoznáte bolesť. Bez ohľadu na to, koľko sĺz vyroníte, stále je priestor na úsmev alebo dokonca smiech. Musíte zažiť jeden koniec emočného spektra, aby ste vedeli úplne oceniť ten druhý.

Schopnosť zmeniť zameranie svojej pozornosti sa zlepšuje iba jej praktizovaním a je kľúčom k vytvoreniu šťastného života. Ďakujte teda za to, čo vám bolo dané, hľadajte úsmev aj v ťažkých situáciách a buďte šťastní!