Tvrdí to Travis Bradberry autor kníh o emočnej inteligencii a prezident spoločnosti TalentSmart. Brandberry uvádza, že ovládanie vašich emócií je rovnako o tom, čo nerobíte.

Na základe výsledkov prieskumu spoločnosti TalentSmart, ktorá testovala viac ako milión ľudí, vysoké manažérske pozície zastávajú ľudia, ktorí majú vysokú emočnú inteligenciu. Efektívnych stratégií, ktorými úspešní ľudia riadia je veľa. Tu je zoznam niektorých vecí, ktorým sa úspešní snažia vedome vyhnúť.

Nežijú v minulosti

Úspešní ľudia vedia, že úspech spočíva v schopnosti postaviť sa tvárou v tvár neúspechu a to nemôžu dosiahnuť vtedy, ak žijú v minulosti. Dosiahnuť niečo si väčšinou vyžaduje, aby sa podstúpili určité riziká. Nemôžete si dovoliť, aby vás neúspechy z minulosti odstavili od viery vo vašu schopnosť uspieť. Keď žijete v minulosti, je takmer nemožné posúvať sa vpred.

Nezaoberajú sa problémami

Podľa T. Bradberryho váš emocionálny stav je určený tým, kam zameriavate svoju pozornosť. Keď sa sústreďujete na problémy, ktoré máte pred sebou, môžete vytvárať a predlžovať negatívne emócie a stres, ktorý bráni výkonu. Keď sa zameriavate na opatrenia, ktoré vedú k vášmu zdokonaľovaniu sa a zlepšeniu vašej situácie, vytvárate skôr silu, ktorá prináša pozitívne emócie a zvyšuje výkon.

Nezachovávajú zlobu

Ľudia s vysokou emočnou inteligenciou sa zameriavajú na riešenia. A málokedy zachovávajú nevraživosť. Prečo? „Keď zažijete situáciu alebo konverzáciu, ktorá vás nahnevala, svoje telo nastavíte do režimu boj alebo útek,“ hovorí Bradberry. Keď sa hrozba priblíži, táto reakcia je dôležitá pre vaše prežitie, ale keď už hrozba pominula, udržiavanie tohto stresu spôsobuje ​​ujmu a môže mať i zdravotné následky. Emocionálne inteligentní ľudia vedia, že stres a negativita sú škodlivé pre ich úspech a preto sa snažia zabrániť nenávisti za každú cenu

Dokonalosť nevnímajú ako svoju prioritu

Úspešní ľudia sa neusilujú o dokonalosť, pretože vedia, že neexistuje. “Ľudská bytosť je vo svojej podstate omylná,” uvádza Bradberry. Keď je dokonalosť vaším cieľom, vždy vám zostane dotieravý pocit zlyhania a skončíte tým, že budete tráviť ​​čas nariekaním nad tým, čo sa vám nepodarilo dosiahnuť a čo ste mali urobiť inak namiesto toho, aby ste sa tešili z toho, čo sa vám podarilo.

Neobklopujú sa negatívnymi ľuďmi

Negatívni ľudia, alebo tí, ktorí sa stále sťažujú sú toxickí. „Prevaľujú sa vo svojich problémoch a nedarí sa im zamerať sa na ich riešenie,” dodáva Bradberry. Chcú, aby sa ľudia pripojili k ich súcitu, aby mohli mať zo seba lepší pocit. Je v ľudskej povahe cítiť sa zaviazaným počúvať sťažovateľov, pretože nechceme, aby nás videli ako necitlivých alebo neslušných. Ale je tu tenká hranica medzi poskytnutím súcitného ucha a tým, že sa necháte vtiahnuť do ich negatívnej emocionálnej špirály.
Môžete sa im vyhnúť tým, že si nastavíte hranicu a dištancuje sa od nich. Pomyslite si: ak by človek fajčil, dokázali by ste sedieť celé popoludnie a inhalovať dym ako pasívny fajčiar?  Mali by ste sa vzdialiť a to isté urobiť aj so sťažovateľmi.

Nehovoria každému “áno”

Výskumom sa zistilo, že čím ťažšie sa vám hovorí “nie”, tým väčšia je pravdepodobnosť, že zažijete stres, syndróm vyhorenia a depresiu. Povedať nie je pre väčšinu naozaj veľkou výzvou. Je to silné slovo, z ktorého ovládania by ste nemali mať obavy. Keď je na žiadosť potrebné odpovedať “nie”, úspešní ľudia nechodia okolo horúcej kaše. Zvyčajne sú priami a vyhýbajú sa frázam ako: „Nemyslím si, že môžem”. Povedať “nie” novému záväzku ctí vaše existujúce a poskytuje vám možnosť úspešne ich naplniť.