Nepríjemnou pravdou je, že len veľmi málo ľudí sa v skutočnosti drží svojich každoročných cieľov. Ale aj napriek všetkým zlyhaniam sa o to pokúšame každý rok a veríme, že teraz to bude iné. Väčšinou sa však dopúšťame stále rovnakých chýb a dosiahnutie našich cieľov je v nedohľadne.

Dobrou správou je, že stačí zmeniť spôsob stanovovania cieľov tým, že sa vyvarujete nasledujúcim piatim chybám:

1. Príliš veľa cieľov

Pravdepodobne je vo vašom živote veľa vecí, ktoré chcete zmeniť. Zmena, obzvlášť keď sa týka vašich zvykov, je však dosť ťažká. Vyberte si jeden alebo najviac dva ciele a rozhodnite sa, na ktorý sa zameriate ako na prvý.

2. Neurčité alebo nerealistické ciele

Jednou z vecí, v ktorých zlyhávate, je vágnosť alebo nepravdepodobnosť dosiahnutia vašich cieľov. Ak chcete byť úspešní, rozdeľte váš cieľ na kroky, ktoré je pravdepodobnejšie zvládnuť. Namiesto cieľa “naučiť sa po nemecky” si dajte radšej cieľ “prihlásiť sa na kurz nemčiny”.

3. Nejasný časový plán

Pri stanovovaní cieľov ľudia najčastejšie zabúdajú na presný časový plán. Špecifikujte, kedy chcete začať s plnením cieľa a kedy plánujete dosiahnuť čiastkové kroky k jeho dosiahnutiu.

4. Nedostatočné plánovanie

Väčšina cieľov si vyžaduje dosť plánovania. Keď je vašim cieľom chodiť cvičiť trikrát týždenne, musíte si najprv položiť niekoľko otázok. Potrebujete niekoho k deťom? Musíte sa deliť o auto? Môžete rátať s tým, že skončíte v práci načas? Ak chcete byť úspešní, musíte poznať odpoveď na všetky podobné otázky a podľa nich plánovať svoj cieľ.

5. Zanedbanie predvídania prekážok

Ak nie ste pripravení bojovať na dlhej ceste s prekážkami, veľmi rýchlo zničíte akúkoľvek snahu o sebazlepšenie. Predtým než začnete, nájdite si čas na to, aby ste si uvedomili, aké nástrahy vás na vašej ceste môžu čakať a ako s nimi budete bojovať.

Ak sa vyhnete týmto piatim chybám, vaša šanca na úspech pri dosahovaní cieľa sa zvýši. A nezabúdajte na to, že cenou neúspechu nie je len nedosiahnutie vášho cieľa, ale aj vplyv zlyhania na vašu sebaúctu, myslenie a vnímanie seba aj svojej budúcnosti.