Zlyhanie v nás vyvoláva pocity sklamania, hnevu, frustrácie, smútku a ľútosti. Strach zo zlyhania je vo svojej podstate najmä strachom z hanby. Ľudia, ktorí majú strach zo zlyhania, sú motivovaní vyhýbať sa zlyhaniu nie preto, že nedokážu kontrolovať svoje emócie, ktoré sú s takýmto zážitkom spájané, ale preto, že zlyhanie prehlbuje ich pocit hanby. Hanba zasahuje naše ego, sebaúctu a emočnú pohodu.

10 signálov, že máte strach zo zlyhania:

  1. Zlyhanie vo vás vyvoláva obavy o to, čo si o vás myslia druhí.
  2. Zlyhanie vo vás vyvoláva obavy o vašu schopnosť usilovať sa o budúcnosť, po akej túžite.
  3. Zlyhanie vo vás vyvoláva obavy, že ľudia o vás stratia záujem.
  4. Zlyhanie vo vás vyvoláva obavy o to, či ste šikovní alebo schopní.
  5. Zlyhanie vo vás vyvoláva obavy, že sklamete ľudí, ktorých názor si vážite.
  6. Máte tendenciu hovoriť ľuďom vopred, že očakávate neúspech, aby ste znížili ich očakávania.
  7. Keď raz v niečom zlyháte, máte problém predstaviť si, čo ste mohli urobiť inak, aby ste uspeli.
  8. Často mávate na poslednú chvíľu bolesti hlavy, žalúdka alebo iné fyzické symptómy, ktoré zabraňujú dokončeniu prípravy.
  9. Často ste rozptýlení úlohami, ktoré zabraňujú dokončeniu prípravy, ktoré sa nakoniec neukážu ako také dôležité, ako sa predtým zdali.
  10. Máte tendenciu prokrastinovať a nestíhať, aby ste adekvátne dokončili svoju prípravu.

Čo robiť, keď máte strach zo zlyhania

1. Priznať si strach

Je dôležité prijať, že zlyhanie vo vás vyvoláva pocit strachu a hanby a nájsť si dôverné osoby, s ktorými môžete diskutovať o týchto pocitoch. Tým, že svoje pocity dáte zo seba von, vyhnete sa nevedomým snahám o sabotovanie a získaním podpory od druhých podchytíte vaše pocity sebahodnoty a minimalizujete hrozbu, že ich sklamete.

2. Zamerať sa na aspekty, ktoré máte pod kontrolou.

Identifikujte aspekty úlohy, ktoré máte pod kontrolou a zamerajte sa na ne. Hľadajte spôsoby, ako preformulovať aspekty  úlohy, ktoré sú zjavne mimo vašej kontroly tak, že nad nimi znovu získate kontrolu.