Jedným z nich je aj Steve Wozniak, spoluzakladateľ Apple, ktorý bol však popri jeho extrovertnom priateľovi vždy skôr v úzadí. Dôležitým poznatkom je, že každý môže benefitovať z určitého introvertného správania. Prečítajte si zopár príkladov:

1. Pracujte sami 

Vyše 70 percent pracovísk tvoria open office. Dokonca aj riaditeľ firmy sedí v spoločnom priestore so svojimi zamestnancami dúfajúc, že tým podporí spoluprácu a brainstorming. Experimentálny výskum prináša v tejto oblasti zaujímavé výsledky – produkovanie myšlienok je rovnaké alebo dokonca lepšie, keď človek pracuje individuálne. Open office robí ľudí hostilnými a znižuje ich motiváciu. Keďže ľudia nemajú dostatok osobného času a priestoru, majú tendenciu viac sa hádať so svojimi kolegami, obávať sa, že ich kolegovia počúvajú pri telefonovaní a sledujú obrazovku ich počítača. V dôsledku toho sa znižuje ich pozornosť aj produktivita.

2. Viac pozorujte predtým, než konáte

V novej situácii majú introverti tendenciu preskúmať prostredie predtým, než urobia prvý krok. Môžeme povedať, že sú senzitívni a opatrní, inými slovami – majú vysoko reaktívny temperament. Introverti sú nadmerne stimulovaní novými vecami, v dôsledku čoho trávia čo najviac času v tom, čo im je známe. Na druhej strane extroverti radi podstupujú riziko, sú to dobrodruhovia a sú naopak málo reaktívni.

Výhodou introvertov je, že pokiaľ prežili svoje detstvo v stabilnom prostredí, môžu mať menej emočných problémov, viac sociálnych zručností, sú empatickí, kooperatívni a starostliví. Sú svedomití a dobre vychádzajú s druhými ľuďmi, čo im zaručuje úspech v živote.

3. Rozpaky sú fajn

Výskum ukazuje, že vysoko reaktívne deti majú vyššiu tendenciu cítiť vinu alebo hanbu, ak urobili niečo zlé. Vina, ktorú introverti cítia, ich chráni pred robením rovnakých chýb v budúcnosti. Introverti menej porušujú pravidlá aj keď vedia, že nemôžu byť prichytení. Majú vysokú mieru morálnych vlastností.

Pocit viny navyše podporuje altruizmus, osobnú zodpovednosť a adaptívne správanie. Vina alebo zahanbenie nie sú pocity, po ktorých túžime, avšak sú to morálne emócie súvisiace s pokorou, miernosťou a túžbou vyhýbať sa agresii a uprednostňovať pokoj. Rozpaky odhaľujú, ako veľmi sa jednotlivec zaujíma o pravidlá, ktoré nás vzájomne spútavajú. A dajme si otázku, je lepšie byť obklopený ľuďmi, ktorí sa o nás zaujímajú priveľa alebo príliš málo?