Byť sociálne zručný prináša v živote mnoho výhod, od lepších vzťahov až k úspechom v práci. Vedomosť, že viete ako konať v sociálnych situáciách, sa tiež stáva pozitívnym aspektom vašej identity. Budete menej vystrašení napríklad pri stretnutí s cudzým človekom, ak cítite, že sa môžete spoľahnúť na vaše komunikačné zručnosti.

Výskumníci sa zamerali na zamestnancov verejných agentúr a ich vnímanie najdôležitejších sociálnych zručností, ktoré sa ich klienti potrebujú naučiť.

Kontrolujte svoje neverbálne správanie.

Byť schopný nadviazať očný kontakt, usmievať sa počas vymieňania zdvorilostí a pevné potrasenie ruky vám pomáhajú byť vnímaný ako sebaistý, zrelý a prístupný. Ak chcete, aby vás mali druhí radi, potrebujete pôsobiť priateľsky. Ak vás majú radi, budú chcieť byť vo vašom okolí, čo zvyšuje vaše šance na vzťah a pracovný úspech.

Monitorujte, čo hovoríte.

Rovnako dôležité je kontrolovať aj svoje verbálne výstupy. Nadávanie na ľudí alebo veci alebo výbuchy hnevu nie sú akceptované vo väčšine skupín. Možno je pre vás pohodlné povedať čokoľvek, čo máte na rozume, pretože viete, že budete prijatí. Problém však je, že musíte vedieť, kedy je takéto správanie vhodné a kedy nie.

Udržujte svoje hranice.

Udržujte správnu sociálnu vzdialenosť medzi sebou a druhými. Sami viete, aké trápne je, keď niekto potrebuje nadmerne všetko zdieľať s druhými alebo zasahuje do vášho osobného priestoru. Prehnaným odhaľovaním sa pred druhými narúšate hranicu medzi vami a druhými ľuďmi, ktorí vám nie sú takí blízki. Rozprávanie sa s každým, kto vás počúva, z vás robí nedostatočne zrelých ľudí s chýbajúcou súdnosťou.

Zapnite svoje detektory pocitov.

Mať sociálne zručnosti tiež znamená, že dokážete čítať neverbálnu komunikáciu druhých ľudí. Pokúste sa čítať ich reč tela, aby ste zistili, či sú úzkostliví, smutní, vystresovaní alebo naopak šťastní a oddýchnutí. Použite tieto signály ako dáta, na ktorých môžete založiť to, čo poviete alebo urobíte v ich prítomnosti. Nemusíte verbalizovať, že vnímate ich pocity, ale môžete využiť ich vnútorný stav na recipročnú komunikáciu. Použite zrkadlenie vlastným telom, aby ste dali druhým vedieť, že ste vnímaví k ich vnútornému stavu.

Kontrolujte svoje emócie.

Určite sa vo vás občas odohráva mnoho negatívnych pocitov, ale ak chcete byť vnímaní pozitívne, potrebujete tieto pocity potlačiť. Pre niektorých ľudí je prirodzené, že sa na ich tvári neodrážajú ich vnútorné negatívne emócie, ale väčšina ľudí sa s tým musí naučiť pracovať. Čím lepší budete v odhaľovaní len tých pocitov, ktoré chcete, aby druhí z vás čítali, tým pravdepodobnejšie budete vnímaní ako solídni priatelia, partneri alebo kolegovia.

Pokúste sa vybudovať si sebadôveru.

Ak neveríte svojim sociálnym zručnostiam, nepomôžu vám. Cítiť viac sebadôvery vo vašej schopnosti komunikovať s druhými posilní váš vnútorný pokoj. Pôsobiť, že sa cítite pohodlne vo vlastnej koži tvorí 90% skutočného pocitu pohodlia. Keď sa posilnia vaše sociálne zručnosti, začnete žať výhody zlepšenej sebadôvery.