Na čo ste vo vašej práci najviac hrdý?

Som hrdý na to, že môžem viesť podnik, ktorý patrí medzi najväčšie a zároveň najdlhšie fungujúce potravinárske závody na Slovensku. Som hrdý na ľudí, ktorými som obklopený. V našom segmente sme lídrom v kvalite, v inováciách, v dizajne a marketingu, v obľúbenosti u koncového zákazníka a to celé je korunované tým, že sme lídrom v podiele na trhu. To všetko nás hlavne zaväzuje ku tomu, aby sme pokračovali v tom, čo robíme. 

Čo by ste poradili začínajúcim podnikateľom v oblasti potravinárstva?

Každému začínajúcemu výrobcovi odporúčam sústrediť sa v prvom rade na kvalitu svojej produkcie. Slováci totiž oceňujú kvalitu zloženia a spracovania čoraz viac. Sústrediť sa treba aj na investície do budovania znalosti značky a jej pozicioningu – nájsť a rozvíjať to, v čom sú moje produkty unikátne. Konkurencia v potravinárskom sektore je celkovo vysoká, preto musí byť produkt žiadaný nielen pre koncových zákazníkov, ale musí ponúkať pridanú hodnotu aj pre predajcov.

Čo vás osobne poháňa dopredu?

Túžba zlepšovať sa. Stále som si vedomý rezerv, ktoré môžem zlepšiť. Osobne aj pracovne. Mojím životným krédom je: „Fortiter in re, suaviter in modo“, ktoré sa dá preložiť ako „Mierne v spôsoboch, tvrdo za cieľom.“  

Ako najradšej relaxujete?

Snažím sa tráviť čo možno najviac voľného času s mojou rodinou. Na druhu aktivity nezáleží. Hlavne, aby bola zábava. Ďalšou formou relaxu je môj obľúbený futbal. Samozrejme, fandím MŠK Žilina. No a mojou veľkou vášňou je poľovníctvo. Pri tom sa dokážem reálne „odstrihnúť“ od pracovnej komunikácie.