Poraďte začínajúcim manažérom – čo je podľa vás najdôležitejšie pri dosahovaní úspechu?

Najväčšia výzva každej (nielen prvej) manažérskej role je získať rešpekt nového tímu, kolegov aj nadriadených. Začínajúci manažér sa nesmie obávať klásť množstvo otázok v prvých týždňoch sa čo najviac sa naučiť o biznise, produkte, systémoch,procesoch a samozrejme ľuďoch. Veľmi dôležité je čo najlepšie poznať svoj tím, každého individuálne nielen po pracovnej, ale aj po osobnej stránke.

Ďalším dôležitým aspektom je nepodceniť nastavenie očakávaní a individuálnych cieľov. S tým súvisí spätná väzba, ktorej nikedy nie je dosť! Mne vždy pomohlo nájsť si mentora, najlepšie z inej oblasti alebo z iného oddelenia. No úplne najdôležitejšie je zostať sám sebou!

Aký štýl vedenia firiem v súasnosti podľa vás najviac funguje?

Neviem, aký štýl vedenia funguje najviac inde, ale môj štýl je založený najmä na dôraze na vymedzení jasných komptencií, zodpovednosti a vlastníctve oddelenia či oblasti. Skratka CEO nie je označenie pre najlepšieho marketéra, obchodníka alebo produktového manažéra, ale toho, kto udáva smerovanie firmy ako celku. Uprednostňujem štýl vedenia založený na zdieľaní informácií a otvorenej kultúre, v ktorej sa každému nápadu či podnetu venuje pozornosť bez ohľadu na organizačnú štruktúru.

Kde čerpáte energiu pre vedenie tímu a rozvoj firmy?

Energiu čerpám práve vo vnútri firmy. Máme veľmi mladý kolektív a veľmi ma baví sa medzi takými energickými a talentovanými ľuďmi pohybovať a zároveň ich viesť.

Aké je vaše tajomstvo regenerácie?

Mentálne regenerujem nielen pri zaujímavom online čítaní, ale nedávno som prepadol seriálu Breaking Bad, čomu by som predtým neuveril. Čo sa týka fyzickej regenerácie, hrávala som od malička ľadový hokej a ešte donedávna som aspoň raz týždenne chodil na ľad. Teraz asi začnem trochu behať Pravidelne sa snažím chodiť do sauny a som presvedčený, že vďaka tomu som už dva roky nebol prechladnutý.