Vidíte sa v niektorých z nich?

1. Sú skôr všestranní ako špecialisti.

V švajčiarsko-nemeckej štúdii z roku 2013 sa zistilo, že zatiaľ čo väčšina zamestnancov je tvorená špecialistami, podnikatelia sú všestranní. Podnikatelia majú rozmanitú sadu zručností, majú tendenciu mať rôznorodé siete vzťahov, na ktoré sa môžu obrátiť. Skutoční sociálni ľudia alebo počítačoví experti sa pravdepodobne nestanú podnikateľmi, pretože sú priveľmi nevyvážení a preto je menej pravdepodobné, že by boli úspešní ako podnikatelia. Takíto “všeumelci” sú rozpoznateľní už počas štúdia, kde sa zúčastňujú rôznorodých kurzov a vystriedajú viacero odlišných zamestnaní. Ich pravdepodobnosť, že si neskôr založia vlastný podnik je oveľa vyššia v porovnaní s ostatnými spolužiakmi.

2. Sú odporne sebavedomí.

Tretina malých amerických podnikov skrachuje počas prvých piatich rokov od ich založenia. Dve tretiny skrachujú do desiatich rokov. Podľa držiteľa nobelovej ceny psychológa Daniela Kahnemana ide pri zakladaní firmy o veľké riziko a väčšina progresu vo svete je poháňaná bludným optimizmom niektorých ľudí. Ľudia, ktorí si zakladajú malé firmy, si nemyslia, že čelia prekážkam, ale že ich určite zdolajú. 33 % podnikateľov je presvedčených, že ich podnikanie bude na 100 % úspešné a podnikatelia majú dokonca pocit, že budú žiť dlhšie, ako iní ľudia.

3. S ničím nesúhlasia.

Inovatívni ľudia len málokedy s niekým súhlasia. V skutočnosti ich nezaujíma to, čo si o nich iní myslia. Títo ľudia sú ochotní vziať na seba sociálne riziko a robiť veci, ktoré iní neschvaľujú. Radikálne a transformatívne myslenie je nemožné bez ochoty nebyť konvenčný. Steve Jobs sa nepotil, keď ukradol grafické užívateľské rozhranie Xerox PARC a zakladateľ IKEA Ingvar Kaprad ochotne preložil výrobu zo Švédska do Poľska, aj keď boli k sebe krajiny nepriateľské. Ľudia, ktorí často nesúhlasia, sú lepší v odmietaní žiadostí na ich čas, čo im dáva lepšiu kontrolu nad ich časom.

4. Sú svedomití.

Výskumníci hľadali osobnostné črty podnikateľov, ktoré by súviseli so životnosťou ich firmy. Jediným významným ukazovateľom bola svedomitosť alebo sklon plánovať, organizovať a starať sa o svoje záväzky. Podnikateľ sa teda musí rozvinúť na manžéra, aby viedol svoj biznis do dlhodobého prežitia. Svedomitosť je však dobrá vlastnosť nie len pre podnikateľov. Táto črta je spájaná so schopnosťou zarábať viac peňazí, s pocitom spokojnosti s prácou a s dlhším životom.