Princípy Tao sa dajú využiť vo viacerých životných oblastiach. Uvádzame 5 príkladov, ako je možné uplatniť tieto princípy pri jednaní s náročnými ľuďmi. Keďže ide o všeobecné pravidlá, vždy treba brať ohľad na špecifiká danej situácie a vybrať si z nich iba to, čo je užitočné.

  1. Vyprázdnite šálku – Uvoľnite negatívne emócie a udržujte pokoj

Je ľahké nechať náročného človeka, aby vám pokazil náladu a zničil váš deň. Môžete sa cítiť nahnevaní, vystresovaní a stratiť rovnováhu. Prvým pravidlom je zachovať pokoj. Čím menej ste reaktívni, tým viac môžete použiť váš lepší úsudok pri jednaní s výzvou. Predtým než poviete niečo, čo by ste mohli ľutovať, skúste sa najprv zhlboka nadýchnuť a pomaly napočítať do desať. Ak to nepomáha, urobte si pauzu, ak je to možné a zaoberajte sa tým až keď sa upokojíte. Udržiavaním sebakontroly zapájate viac sily do zvládanutia situácie.

  1. Pozerajte sa na obe strany – presuňte sa z reaktívnosti k proaktívnosti

Občas sa môžete cítiť ukrivdení, keď jednáte s náročnou osobou. Takéto pocity sú pochopiteľné, ale keď myslíte iba na to, čo vám ten druhý urobil, strácate širší pohľad na situáciu. Keď sa na situáciu pozriete aj z inej perspektívy, môžete začať objavovať vnútornú rovnováhu a začnete byť viac proaktívni ako rekatívni. Keď sa cítite urážaní slovami alebo konaním druhej osoby, pozrite sa na situáciu z rôznych uhlov predtým, než zareagujete. Keď sa vyhnete personalizovaniu správania druhých ľudí, môžete vnímať ich vyjadrenia objektívnejšie. Ľudia robia to, čo robia, viac kvôli nim ako kvôli vám. Rozširovaním perspektívy znižujete možnosť nepochopenia. Druhým spôsobom je pozerať sa na situáciu z pohľadu osoby, ktorej správanie vám vadí.

  1. Dosiahnite rovnováhu – buďte jemní k osobe a zásadoví k veciam

V každej komunikácii sú prítomné dva prvky – osoba, s ktorou komunikujete a záležitosť, o ktorej diskutujete. Efektívny komunikátor vie, ako tieto dva prvky oddeliť a byť jemný k ľuďom, ale zároveň zásadový k veciam, ktoré spolu riešite. Keď ste jemní k človeku, ľudia budú otvorenejší k tomu, čo hovoríte. Ak ste zásadoví k diskutovaným veciam, prezentujete sa ako riešiteľ problémov.

  1. Buďte ako voda – používajte primeraný humor

Humor je mocným nástrojom komunikácie. Keď pozdravíte egoistického kolegu frázou “Ahoj, ako sa máš?” a on vás bude ignorovať, neurážajte sa. Namiesto toho sa radšej usmejte a odpovedzte si sám “Dobre, však?”. To by malo prelomiť ľady. Ak viete primerane použiť humor, môžete si posvietiť na pravdu, odzbrojiť ťažké správanie a ukázať, že máte nadradený pokoj.

  1. Aplikujte svoju silu ako bambus – nastavte dôsledky

Schopnosť identifikovať a presadzovať dôsledky je jednou z najdôležitejších zručností, ktoré môžete použiť, keď čelíte náročnej osobe. Dôsledok jej dáva prestávku a núti ju presunúť sa od prekážok k spolupráci.

Aby ste vedeli, ako jednať s náročnými typmi ľudí, praktizujte umenie vplyvu. Keď si osvojíte tieto zručnosti, budete zažívať menej smútku, viac sebadôvery, lepšie vzťahy a zlepšia sa aj vaše komunikačné schopnosti.