Prvá, ktorá sa vyskytuje predovšetkým v mladosti, sa vyznačuje grandióznym sebavedomím, promiskuitou a nepríjemným správaním. Druhá forma, ktorá je trvalejšia a znepokojujúcejšia, sa vyznačuje vážnym narušením a častou zmenou medziľudských vzťahov.

Prvý druh je potenciálne menej škodlivý ako druhý. Grandiózni mladí ľudia môžu prostredníctvom životných skúseností nadobudnúť realistickejšie sebavedomie. Môžu sa usadiť a naučiť sa mať zdravé láskyplné vzťahy. Druhý typ je skutočná forma narcistickej poruchy osobnosti, ktorú je takmer nemožné liečiť. Na vyliečenie sú zvyčajne potrebné roky psychoterapie.

Objavte svoje mieru egocentrizmu pomocou týchto 42 znakov, ktoré indikujú narcizmus. Nie je to ale diagnostický nástroj. Ak si myslíte, že môžete trpieť poruchou osobnosti, alebo akoukoľvek inou duševnou poruchou, mali by ste sa opýtať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý vám odporučí nejakého psychiatra alebo psychoterapeuta vo vašom meste.

1. Žiarlite na ľudí, ktorí sú alebo sa javia úspešnejší ako vy.

2. Myslíte si, že ste neobyčajne talentovaní.

3. Boli ste jedným z najobľúbenejších detí na strednej škole.

4. Mávate problémy dôverovať ľuďom.

5. Myslíte si, že je to v poriadku podvádzať milujúceho partnera, tak dlho, pokiaľ to on alebo ona nezistí.

6. Vaši rodičia vás značne chválili keď ste boli dieťa.

7. Naozaj sa tešíte, keď vás ľudia obdivujú, alebo vám venujú pozornosť.

8. Mávate problémy vydržať v romantickom vzťahu.

9. Nemáte žiadnych priateľov, s ktorými by ste sa cítili príjemne a spoločne všetko zdielali.

10. Často sa cítite neprimerane s rovesníkmi alebo spolupracovníkmi.

11. Radi hovoríte, keď vás počúva veľa ľudí.

12. Podľa vášho názoru, máte tendenciu vynikať v tom, čo robíte.

13. Usilujete sa stať (viac) slávni.

14. Máte často pocit, že nedostávate to, čo si zaslúžite.

15. Radi robíte dôležité rozhodnutia, ktoré majú významný vplyv na životy iných ľudí.

16. Máte v priemere viac ako jedného sexuálneho partnera ročne (vrátane partnera na jednu noc).

17. Beriete kritiku veľmi zle.

18. Boli ste (nespravodlivo) obvinení z toho, že necitliví k pocitom iných ľudí.

19. Zriedka jednáte úplne spontánne.

20. Často zneužívate ostatných, aby ste dosiahli to, čo chcete.