Čím viac ste si s niekým blízki, tým viac sa vkladáte do jeho emócií a správania. Ako sa teda môžete vyhnúť nezhodám s niekým, komu ste dlho dôverovali a zdieľali ste veľa spoločného? Začnite akceptovaním faktu, že môžete zmeniť jedine seba. A takmer vždy je náprava priateľstva nápravou seba. Myslite na to, akým priateľom by ste chceli byť a uvažujte nad nasledujúcimi tipmi na udržanie silného priateľstva.

1. Buďte čestní.

Vzťahy založené na falošnosti dlho nevydržia. Ak chcete mať skutočne pevné priateľstvo, buďte k sebe navzájom úprimní. Buďte schopní dať aj prijať spätnú väzbu. Priatelia by si mali klásť priame otázky, ktorými vám pomáhajú spoznať seba samého. Nie je iný spôsob, ako cítiť skutočné spojenie, než cez úplne otvorenie sa druhému človeku.

2. Napravte nezhody.

Keď niekoho dobre poznáte, poznáte jeho silné stránky rovnako ako aj slabiny. Viete teda presne, ako ho môžete povzbudiť, ale tiež ako ho zraniť. Dávajte si na to pozor, keď medzi vami cítite napätie, pretože mu môžete ublížiť oveľa viac ako iní ľudia. Byť úprimný neznamená byť krutý. Pri rozhovore hľadajte rovnováhu, aby váš prístup nebol príliš rodičovský alebo posudzujúci. Ak urobíte chybu, ospravedlňte sa. Nečakajte, kým sa ospravedlní ten druhý. Čas je príliš cenný, tak ho nemrhajte, hlavne keď ide o ľudí, ktorí vás robia šťastnými.

3. Urobte si čas a prejavte porozumenie.

Rovnako ako s partnerom, deťmi alebo rodinou, nájdite si čas na reálny kontakt s priateľmi, aby ste si udržiavali svoj vzťah s nimi. Neupadajte do rutiny a nepovažujte vaše priateľstvo za garantované. Dobrý priateľ prejavuje svoj záujem o druhú osobu a priateľstvo preňho nikdy nie je jednostranné. Robte veci, ktoré si vaši priatelia cenia, uvažujte nad ich záujmami, keď sa im chcete odvďačiť.

4. Pozmeňte vaše očakávania a nepredpokladajte.

V každom priateľstva začnete mať časom určité očakávania, ktoré keď sa nenaplnia, budete sa cítiť sklamaní. Akceptujte, že sme ľudia a všetci robíme chyby. Môžete prejavovať vaše priateľstvo určitým spôsobom, ale nemali by ste nevyhnutne očakávať to isté od vašich priateľov. Nepredpokladajte, čo si vaši priatelia myslia. Namiesto toho si to radšej overte. Akceptujte, že každý môže mať iný spôsob prejavovania svojich pocitov a záujmu o vás.

5. Zvoľte si radšej súcit ako cynizmus.

Keď spoznávate druhého človeka, spoznávate aj jeho najhoršie vlastnosti a je ľahké stať sa cynickým k negatívnym aspektom jeho osobnosti. Oveľa vhodnejšie je byť súcitný. Súcit vás robí citlivými namiesto tvrdých a kritických. Byť čestný a priamy bez cynizmu je pravdepodobne najdôležitejšiou vlastnosťou dobrého priateľa.