Ale zatiaľ čo si každý myslí, že hovoriť iným, čo by mali robiť bude fungovať, len veľmi málo ľudí sa spolieha na dokázané stratégie, ktoré sú podložené výskumom a ich výsledkom je zmena správania.

Porozmýšľajte nad tým: Skončila niekedy diskusia medzi veriacim a neveriacim, medzi pravičiarom a ľavičiarom, či medzi fanúšikmi dvoch rôznych futbalových tímov tým, že by niektorá strana priznala správnosť názoru druhej strany?

A úprimne, zatiaľ čo sa druhá strana snaží zmeniť váš názor na svoj vlastný, čo si v skutočnosti myslíte? Pravdepodobne niečo ako “Staraj sa o seba” alebo “Daj mi už pokoj”. Hoci slušne počúvate, ale vo svojom vnútri odmietate, čo hovorí druhý. Dávať rady druhým je väčšinou neúčinné a zlyháva.

Prečo dávanie rád zlyháva

Každý z nás hľadá spôsoby, ako povedať druhým, ako majú žiť. Nevieme si pomôcť. Všetci máme silné názory a veríme, že iní by mali konať alebo rozmýšľať ako my. A väčšina z nás je príliš pohodlných, keď vyjadrujú svoje názory druhým bez ohľadu na to, či ich zaujímajú alebo nie.

Podľa výskumu používajúceho teóriu reaktancie, kedykoľvek nám niekto povie čo a ako máme robiť, odpovedáme vzdorom, pretože chceme maximalizovať našu osobnú slobodu a rozhodovanie. Takže vieme, že hovoriť druhým, čo majú robiť, aj keď je to rozumná rada, len zriedka funguje.

Ako radiť správnym spôsobom

Ak chceme naozaj podporiť zmenu správania druhých ľudí, musíme sa presunúť od dávania rád k modelovaniu. Inými slovami, musíme byť príkladom pre druhých. Výskum o učení pozorovaním hovorí, že zatiaľ čo ľudia odporujú nevyžiadaným radám a inštrukciám, budú nasledovať správanie druhých ľudí. Najmä ak sa zdá, že je dobré a posilňuje výsledky tohto správania.

Kontrolujte svoje správanie k druhým ľuďom a namiesto krátkodobého presviedčania a radenia sa zamerajte na svoje dlhodobé správanie, ktoré by malo byť príkladom správania, ktoré chcete vzbudiť u druhých.