…pokračovanie článku

8. Nedávate ľuďom skúmavé otázky

Tým, že hovoríte veci ako: „Povedz mi o tom viac“ alebo „Aký si mal z toho pocit?“ dávate druhej osobe najavo, že vám na nich záleží. Hovorí sa im sondovacie otázky. Požiadajte ľudí, aby rozviedli a spresnili svoje myšlienky. Budú mať z toho dobrý pocit.

9. Odvolávate sa na seba a váš život viac ako sa pýtate ľudí na ten ich

Ak sa nikdy neopýtate iných ľudí, čo sa deje v ich živote, potom vyzeráte ako hrozný sebec. Niektorí ľudia dokážu až príliš veľa rozprávať o  sebe. Bolo by ale pekné, keby ste sa občas opýtali aj ostatných svojich priateľov čo majú nové a  ako sa im darí.

10. Potrebujete „vyhrať“ spor

Netreba zabúdať, že vzťahy nie sú súťaž. Priznať si, že sa mýlite, nie je znakom slabosti. Je to znak zrelosti. Nikto nemá nepretržite pravdu. Nemyslite si, že musíte „vyhrať“. Uvedomením si svojej chyby sa nevzdávate svojej sily. Poukazuje to na to, že ste lepším človekom, pretože viete byť úprimní.

11. Útočíte na charakter iných ľudí namiesto toho, čo hovoria alebo robia

Koľkokrát ste povedali (alebo počuli) niečo ako: „Ty si taký blbec! Neznášam ťa!“. A možno ste to neskôr oľutovali (alebo mali by ste). Každý  sa z času na čas zle správa. Nikdy by ste nemali súhlasiť so všetkým, čo hovoria ostatní. Mali by ste ale nesúhlasiť s ich slovami alebo ich činmi, nie s  jeho charakterom. Neznižujte ľuďom   sebavedomie. Povzbudzujte ich.

12. Očakávate, že ľudia čítajú myšlienky

Nikto to nedokáže. Tak prečo očakávať, že niekto bude? Ženy majú tendenciu byť vinné  v tomto prípade viac ako muži. Ženy používajú nepriamy jazyk. Ale ak naozaj chcete, aby vám niekto rozumel, musíte hovoriť priamo. V opačnom prípade nie je možné brať niekoho na zodpovednosť, ak si inak vysvetlil vašu zašifrovanú správu.

13. Vzdávate sa svojimi slovami vplyvu

Ženy majú tiež tendenciu používať „bezmocný“ jazyk. Príliš zdvorilý, ktorý odovzdá moc inej osobe. Napríklad: „Je mi ľúto, ale obťažujem ťa?“, dávame tým príležitosť povedať: „Áno obťažuješ! Choď preč!“ Alebo „To by bol hlúpy nápad“ a druhá osoba môže odpovedať: „Máš pravdu! To je naozaj hlúpe!“ Nezbavujte sa vlastnej sily.

14. Nechávate sa zabávať niečím, čo odvádza vašu plnú pozornosť

Váš telefón. Televízia. Vaše myšlienky. Váš zlý postoj.  To všetko odvádza vašu pozornosť, keď niekto s vami hovorí. Dávajte si pozor na to, či robíte tieto veci. Ak áno, odosielate  správu, že „je to pre mňa dôležitejšie ako vy.“

15. Nie ste empatickí

Vidíte veci svojím spôsobom. Niekto iný to vidí inak. Kto má pravdu? Pravicoví politici, alebo ľavicoví? Má pravdu kresťan alebo žid? Všetko to závisí od toho, koho sa pýtate, však? Niekedy neexistuje žiadna „objektívna“ realita. Je to všetko o tom, ako ju vidí, vníma jednotlivec. Zapamätajte si to. Buďte empatickí a uvedomte si, že skúsenosti druhých osôb sú pre nich veľmi reálne. To je kľúčom k dobrým vzťahom. Byť dobrým komunikátorom vyžaduje úsilie. Je to ako byť dobrým športovcom – musíte trénovať, ak chcete byť dobrí vo vašom remesle!