1. Svoju duševnú energiu využívajú rozvážne

Počas dňa je ľahké sa rozptýliť rôznymi nedôležitými a neproduktívnymi úlohami. Psychicky silní ľudia využívajú svoj čas a energiu opatrne. Aby mohli plniť svoje ciele, venujú úsilie veciam, na ktorých im záleží najviac.

  1. Preformulujú negatívne myšlienky

Negatívne myšlienky má niekedy každý z nás, ale psychicky silní ľudia nedovolia, aby sa ich tieto myšlienky držali, alebo ich sťahovali nadol. Namiesto toho reagujú na pesimistické predtuchy a drsnú kritiku viac produktívnym vnútorným dialógom. Zostávajú motivovaní, aby urobili pre seba to najlepšie tým, že sa sami sebe prihovárajú ako dôveryhodný priateľ alebo nápomocný kouč.

  1. Pracujú na stanovených cieľoch

Psychicky silní ľudia si stanovia jasné osobné a profesijné ciele, ktoré im dávajú zmysel a účel. Vzdávajú sa okamžitého uspokojenia z krátkozrakého riešenia problému a neustále majú na pamäti pri všetkom svoje dlhodobé ciele.  Na problémy sa pozerajú ako na výzvy, nie ako na prekážky k ich úspechu.

  1. Sú odrazom vlastného pokroku

Psychicky silní ľudia premýšľajú o vlastnom pokroku smerom k splneniu cieľa každý deň. Netrávia čas skúmaním toho, čo robia dobre, ale pokorne si uznajú oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie. Vedia, že za chyby sú zodpovední sami a neustále sa usilujú o lepší rast.

  1. Znášajú nepohodlie pre vyšší účel

Zatiaľ čo niektorí ľudia zachádzajú do krajnosti, aby zabránili akémukoľvek druhu úzkosti, iní znášajú bolesť jednoducho preto, aby dokázali, že sú tvrdí. Duševne silní ľudia znášajú nepohodlie, keď to slúži vyšším cieľom. Či už počas cvičenia, keď sa cítia unavení, alebo pri prednášaní prejavu, keď majú trému… Dokonca využívajú prekážky na to, aby sa stali lepšími.

  1. Prejavujú vďačnosť

Psychicky silní ľudia vedia priznať, že už majú všetko, čo potrebujú. Uznávajú svoje šťastie a vyjadrujú vďačnosť za všetky veľké i malé veci.

  1. Rovnováha medzi emóciami a logikou

Psychicky silní ľudia vedia, že pocity hrajú významnú úlohu vo vnímaní a správaní. Venujú veľkú pozornosť tomu, ako emócie môžu ovplyvniť ich rozhodovanie a starostlivo posudzujú vlastné emócie s logikou, aby dosiahli najlepšie možné riešenie.

  1. Žijú podľa vlastných hodnôt

Hoci meranie sebavedomia porovnáním sa s konkurenciou môže vyzerať lákavo, psychicky silní ľudia takémuto ,,rozptýleniu“ neprepadajú. Zameriavajú sa na žitie podľa vlastných hodnôt, aj napriek situáciám, v akých sa nachádzajú. Na konci dňa sa nebudú pýtať sami seba: “Porazil som všetkých ostatných?” Namiesto toho sa spýtajú: “Zostal som verný svojim hodnotám?” :-)