Najzdravšie vzťahy sú tvorené partnermi, ktorí vnímajú seba, svojo partnera a svoj vzťah, aby videli, ako sa veci vyvíjajú a urobili zmeny, ak sú potrebné. Odpoveď na tieto zmeny spočíva v uvedomení si vlastného príspevku do vzťahu. Aby ste robili váš vzťah šťastnejším, zamyslite sa nad nasledujúcimi zmenami.

  1. Viac spite.

Spánková deprivácia ovplyvňuje nielen vašu energiu, pozornosť a náladu, ale tiež znižuje úroveň glukózy, ktorá následne ovplyvňuje sebakontrolu. A sebakontrola je pre šťastný vzťah nevyhnutná. Ľudia s vyššou sebakontrolou sú schopnejší konštruktívnejšie odpovedať svojmu partnerovi a s vyššou sebakontrolou sa zlepšuje aj kvalita vzťahu.

  1. Konajte.

Určité druhy správania môžu prispieť k spokojnosti a láske vo vzťahu. Sú nimi najmä pozitívne myslenie, pochopenie, uisťovanie, otvorenie sa, úprimnosť, zdieľanie úloh a zahrnutie siete ľudí.

  1. Vyjadrite svoju vďačnosť.

Cítiť vďačnosť je jedna vec, ale povedať to vášmu partnerovi je niečo iné. Zdieľanie vašich pocitov vďačnosti je spojené s pozitívnym vnímaním partnera a s ochotou povedať svoje obavy nahlas, čo udržuje zdravý vzťah.

  1. Vyhýbajte sa hladu.

Zmeny v stravovaní a životnom štýle, obzvlášť tie obmedzujúce, môžu mať negatívny vplyv na kvalitu vášho vzťahu. Keď ste hladní, ste náchylnejší k pocitom hnevu a agresie, ktoré vzťahu neprospievajú.

  1. Zamerajte sa na pokoru.

Pomôžte svojmu vzťahu tým, že budete držať svoje ego na uzde. Pokorní ľudia sú hodnotení pozitívnejšie ako potenciálni partneri a pokora vo vzťahu súvisí s odpúšťaním, ktoré je silným nástrojom zdravého vzťahu.

  1. Trávte spolu kvalitný čas.

Viac spoločne stráveného času vám nezaručí spokojnosť vo vzťahu. Aj vzťahy na diaľku môžu predsa fungovať, aj keď partneri spolu netrávia veľa času. V šťastnom vzťahu ide teda skôr o kvalitu spoločne stráveného času ako o jeho kvantitu.

  1. Buďte k sebe milí.

Aby ste boli čo najlepším partnerom, začnite tým, že budete milí k sebe. Byť súcitný sám k sebe, najmä v situáciách zlyhania a nedokonalostí, veľmi úzko súvisí so zdravým vzťahom, starostlivosťou o druhého človeka a záujmom oňho.

Pracujte teda v prvom rade na sebe, aby ste následne zlepšili aj váš vzťah!