Populárne kultúry často zobrazujú emočne silných ľudí ako tiché, stoické typy, ktoré sa nikdy nesťažujú a ktorých emočné vyjadrenie počas krízy je obmedzené na zaťaté päste a tiché dramatické pozeranie sa do oblohy. Akýkoľvek znak emočného “úniku” je často zobrazovaný ako dôkaz ťažkostí pri zvládaní kríz a takáto osoba sa označuje ako emočne slabá.

Tieto tvrdenia sú nielen nesprávne, ale aj nesmierne zavádzajúce. Emočná sila sotva súvisí so stoicizmom a ešte menej s okamžitou rekaciou. Je niečím, čo môžeme hodnotiť až časom. Podľa definície zahŕňa schopnosť človeka vysporiadať sa s výzvami a odraziť sa od nich, nie to, ako reaguje v danom momente.

Niekto sa môže po neúspechu rozplakať, cítiť sa týždeň hrozne, ale potom príde zlom a začne pracovať na niečom ďalšom. Zdanlivo stoická osoba sa môže javiť ako vyrovnanejšia v danom okamihu, avšak pociťuje takú porážku, že vzdá všetky svoje sny. V takomto porovnaní má uplakaný človek väčšiu emočnú silu ako človek so zaťatými päsťami no s výrazom, akoby sa nič nestalo.

Mnohí z nás sa nesprávne posudzujú presne v takýchto situáciách. Ak reagujeme emočne na ťažké situácie, zaraďujeme sa k “slabým”, aj keď sa neskôr pohneme opäť vpred alebo veríme, že uspejeme. Slzy sú zvyčajne znakom frustrácie a sklamania, nie porážky. To, ako sa pozeráte na svoje šance v budúcnosti a ako znechutení ste z dlhodobého hľadiska, je oveľa dôležitejšie ako vaše slzy alebo nadávky po danej udalosti.

Ak si chcete lepšie uvedomiť, do ktorej skupiny ľudí patríte a čo robiť, aby ste sa stali emočne silnými, tu je 7 charakteristík emočne silných ľudí:

  1. Sú menej odradení sklamaniami a zlyhaniami.
  2. Lepšie sa adaptujú na zmenu.
  3. Sú schopní rozoznať a vyjadriť svoje potreby.
  4. Zameriavajú sa skôr na to, ako prekážku obísť než na prekážku samotnú.
  5. Vedia sa učiť z chýb a kritiky.
  6. Majú tendenciu vidieť lepšiu perspektívu v náročnej situácii.
  7. Sú schopní rýchlejšie sa zotaviť z emočných rán akými sú zlyhanie alebo odmietnutie.