Dávať spätnú väzbu je ťažké. Je to zastrašujúce a nepríjemné. Aj keď by ste sa tomu radšej vyhli, nie je to možné. Ak chcete, aby problémy pominuli, musíte pomôcť ľuďom, ktorí ich spôsobili, aby sa zlepšil v tom, čo robia. A to nedokážu urobiť bez vašej úprimnej spätnej väzby. Riaďte sa pri tom nasledujúcimi tipmi a vaša konverzácia bude pozitívna a produktívna.

1. Súhlaste s cieľom

Predtým než poskytnete spätnú väzbu, nájdite si spoločnú reč v tom, že zdieľate rovnaký cieľ. Môže ním byť napríklad zvýšenie obratu alebo dokončenie projektu. Potom rámcujte spätnú väzbu použitím tohto cieľa ako poháňajúceho faktora.

2. Dávajte si pozor na slová

Najlepší spôsob, ako dať spätnú väzbu je vynechať zámená, ktorá dávajú zamestnanca do defenzívy a vrhajú naňho všetku vinu (napríklad ja, ty). Ohraničte problém ako niečo, s čím bojujeme všetci a niečo, čo môžem ja urobiť, aby som pomohol dosiahnuť cieľ.

3. Používajte podporné fakty

Objasnite váš zámer, poskytnite podporné fakty a príďte na to, ako sa konkrétny človek môže zlepšiť a ako mu v tom môžete pomôcť. Mali by ste byť opatrní, aby ste sa vyhli slovám, ktoré by mohli byť vnímané ako posudzujúce alebo brané ako osobný útok.

4. Urobte z toho obojstrannú konverzáciu

Porozprávajte sa so svojim zamestnancom o tom, ako napraviť správanie, ktoré viedlo k problému. Možno máte jasnú predstavu o tom, čo by mal urobiť, ale on môže mať tiež svoju predstavu z iného uhla pohľadu, ktorý by mohol viesť dokonca k lepšej náprave.

5. Nechoďte okolo horúcej kaše

Existuje mylná predstava o tom, že by ste mali začať najprv komplimentom a potom pokračovať čímkoľvek. Tým však podceňujete čokoľvek pozitívne, čo človek spravil a za čo ste ho pochválili. Keď chcete poskytnúť kritickú spätnú väzbu, povedzte to tak, že jej prijímateľ môže napraviť chybu. Oddeľte dobré od zlého tak, že zamestnanec vie, že si ho vážite a rozumie aj veci, o ktorej práve jednáte. Nedávajte to dohromady.

6. Buďte empatickí

Buďte chápaví a dávajte takú konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá nevyvoláva hnev. Nebojte sa dávať kritickú spätnú väzbu, ale robte to s ľudskosťou, pozitívne a hlavne empaticky.