Stres z peňazí nie je len záležitosťou výšky bankového konta. Do veľkej miery závisí od toho, ako o peniazoch uvažujete. Za stresom z peňazí stoja úvery na bývanie, „život od výplaty do výplaty”, nesplnené sny či dlhy na kreditných kartách. Nie vždy je však odpoveďou zarobiť viac. Aj keď vyšší príjem dokáže dočasne maskovať symptómy, po určitej dobe sa úzkosť vracia. Prečítajte si 6 užitočných rád ako si môžete dlhodobo znížiť stres z peňazí.

  1. Potrebujete menej, ako si myslíte

Väčšina vecí, o ktorých sú ľudia presvedčení, že bez nich nie je možné žiť, sú považované za luxus. Dobrým príkladom sú mobily, autá, veľké šatníky. „Komercionalizácia našej spoločnosti pracuje tvrdo na tom, aby do nás vnášala nepokoj. A vyhráva. Účelom je vyvolávať potrebu vlastniť niečo, bez čoho nie je možný život. Zdroj takýchto potrieb prináša do našich životov obrovský stres,“ vysvetľuje Mgr. Karol Kováč, PhD., psychológ a spoluautor dvoch knižných publikácií z oblasti stresu a zvládania záťažových situácií.

Z psychologickej praxe vyplýva, že mnoho ľudí bojujúcich so stresom z peňazí má problémy so zaspávaním, sú vyčerpaní, bojujú s tlakmi nadriadených a naplánovanými cieľmi. Dôvodov je mnoho, často majú jedného menovateľa: potrebu byť niekým alebo mať niečo viac.

  1. Peniaze vám neprinesú väčšie šťastie

Myslieť si, že peniaze urobia niekoho šťastnejším, je ilúzia, ktorú potvrdzuje veľké množstvo štúdií. Rozsiahly výskum vplyvu peňazí na prežívanie šťastia potvrdil jednoznačný trend. Peniaze majú  vplyv na prežívanú spokojnosť len do bodu, kedy zaisťujú pokrytie základných potrieb vám a vašej rodine. Nad touto hranicou majú peniaze veľmi nízky vplyv na prežívanú spokojnosť.

Petr Ludwig uvádza vo svojom diele výskum, v ktorom merali spokojnosť u ľudí, ktorí vyhrali veľký obnos peňazí v lotérii. Súbežne s nimi merali prežívanú spokojnosť u ľudí, ktorí sa práve ocitli na vozíčku. Asi po polroku bola prežívaná spokojnosť oboch skupín približne na rovnakej úrovni.

  1. Peniaze nie sú najvyšším zmyslom života

Finančné ocenenie nie je dlhodobo motivujúcim faktorom. V štúdii skúmajúcej vzťah medzi finančným ocenením a spokojnosťou zamestnanca bolo zistené, že peniaze ovplyvňujú spokojnosť zamestnanca prvých 14 dní. Vyššia výplata nezvýši vašu spokojnosť v práci.

  1. Túžba byť bohatšími ochudobňuje váš život

Človek má selektívnu pozornosť. Venuje pozornosť tomu, čo je preňho dôležité a, naopak, „vypúšťa“ to, čo vyhodnocuje ako menej dôležité. Ak je cieľ vysoko nastavený, môže dochádzať k dvom zásadným situáciám ochudobňujúcim život. „Túžba mať viac peňazí nás môže viesť k prílišnému zameriavaniu sa na budúcnosť, čo vedie k určitej otupenosti vnímania prítomných okamihov a následnej nespokojnosti so svojím životom. Druhým rizikom je naša ašpirácia, s akým „zápalom“ sa človek do napĺňania cieľa púšťa,“ vysvetľuje odborník z Inštitútu stresu.Pripomína, že múdrym rozhodnutím je pracovať so svojimi túžbami, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú úroveň prežívanej spokojnosti.

  1. Radosť z rozdávania peňazí

Veľkorysosť má nádherné výhody. Veľkorysí ľudia sú šťastnejší, zdravší, vďačnejší, spokojnejší a prežívajú hlbšie vzťahy s ostatnými. Je dôležité zamyslieť sa nad touto témou. Jedna z vecí, ktoré výrazne redukujú stres, je podarovať časť peňazí ďalej. Veľkorysosť je dosiahnuteľným cieľom, bez ohľadu na aktuálnu finančnú situáciu. Veľmi podobný vzťah bol preukázaný medzi prežívaným šťastím, zdravím a dobrovoľníctvom.

  1. Peniaze sú len nástroj

Vo svojej podstate nie sú peniaze ničím iným ako nástrojom, ktorým platíte za tovary a služby. Šetria vás od výroby vlastného oblečenia, nábytku a nástrojov. Vďaka nástroju peňazí sa možno venovať tomu, čo vás baví a v čom ste dobrí. Na oplátku platíte niekomu inému za tovary a služby, ktoré sú výsledkom jeho zručností a darov. Ak ich máte dostatok na uspokojenie svojich potrieb, nemali by ste prežívať stres zo zúfalej snahy získať viac.